Un dels apartats de les Llistes Mailman és 'Opcions de privacitat' on permet configurar subscripcions i polítiques de subscripció. També pots controlar si aquesta llista és pública o no.

 

1.- Regles de subscripció

Aquesta secció ens permet configurar subscripcions, polítiques de subscripció i permet controlar si aquestes llistes són públiques o no.

 

mailman_cat_priv_1.jpeg

 

 • Com tornar necessària l'aprovació independentment de la confirmació per a la subscripció a la llista?

Podem configurar aquesta opció al camp 'Detalls de subscribe_policy', on podrem posar 'confirmació i aprovació'. L'opció de només 'aprovació' no és molt recomanable, ja que d'aquesta manera qualsevol persona, a través de la interfície web o per correu electrònic, pot subscriure a d'altres persones a la llista sense el seu consentiment.

 • Com tornar necessària l'aprovació per a la subscripció?

Encara que no sigui molt normal activar aquesta opció, perquè d'aquesta manera creem una llista on la gent no es pot donar de baixa voluntàriament, podem activar el camp (Detalls de unsubscribe_policy) a “Sí”, i controlar així, en tot moment, les baixes de la llista. No és el funcionament més correcte, ja que el no pertànyer o donar-se de baixa d'una llista no hauria de requerir l'aprovació de ningú.

 • Com vedar la subscripció a determinats comptes de correu?

Les adreces que introduïm al requadre que apareix al camp (Detalls de ban_list), no podran subscriure's a la llista, seran rebutjades automàticament pel sistema quan intentin donar-se d'alta. Recordem que s'ha d'introduir una adreça per línia perquè el sistema les reconegui.

 • Qui pot veure la llista de subscriptors?

Quan estigui actiu el camp (Detalls de private_roster), la llista de subscriptors es protegeix demanant la clau de l'administrador o d'un subscriptor.

 • Mostrar llista de subscriptors completa amb @?

A vegades ens pot interessar obtenir un llistat (que no sigui paginat) de tots els subscriptors de la llista, però si aquest és molt extens, no podrem copiar-lo a l'apartat d'Administració dels subscriptors, per la qual cosa podem accedir a la llista completa a través del següent enllaç:

http://llista.domini.com/mailman/roster/nomllista

Amb l'activació el camp (Detalls de obscure_addresses) fem que a les adreces de correu electrònic es col·loqui un "at" en lloc de l' "@" quan es mostren a la pàgina de visualització de la llista completa. D'aquesta manera no es poden reconèixer fàcilment com a adreces de correu electrònic, la intenció és prevenir que les adreces siguin detectades pels programes automàtics existents a la web que són utilitzats per aquells que envien correu descartable (spammers).

 

2.- Filtrat de remitent

Quan un missatge és enviat a la llista de correu, s'han de seguir uns passos de moderació on el moderador ha de decidir si s'ha aprovar o no el missatge. Aquesta secció conté els controls de moderació per els missatges dels membres i per els no membres.

 

mailman_cat_priv_2.jpeg

 

mailman_cat_priv_3.jpeg

 

 • Com moderar els enviaments dels subscriptors nous?

Si marquem la casella 'Detalls de default_member_moderation' a 'Sí', aconseguim que la casella de moderació d'un nou subscriptor quedi marcada perquè els seus missatges requereixin aprovació.

 • Com descartar o rebutjar un missatge d'un subscriptor moderat?

Per defecte, el camp 'Detalls de member_moderation_action' es troba a 'Mantén' quan un subscriptor moderat envia un missatge a la llista. Podem canviar aquesta opció perquè directament els missatges siguin rebutjats o es descartin i no hagi de fer-ho l'administrador cada vegada.

 • Com incloure un missatge a l'hora de ser rebutjat un missatge que s'envia a la llista?

Si escollim l'opció de rebuig, podem incloure un missatge al camp 'Editar member_moderation_notice'.

 • Com aplicar filtres per a adreces no subscrites?

En aquesta mateixa secció podem indicar que els correus que siguin remesos a adreces no subscrites siguin filtrats automàticament, i així evitar que els arribin a totes les persones que estiguin subscrites a la llista.

 • Com acceptar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp 'Detalls d'accept_these_nonmembers' permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran acceptats automàticament.

 • Com retenir tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp 'Detalls de hold_these_nonmembers' permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran retinguts automàticament.

 • Com rebutjar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp 'Detalls de reject_these_nonmembers' permet definir un llistat d'adreces de correu que no estan subscrites a la llista els enviaments de les quals seran rebutjats automàticament.

 • Com descartar tots els correus remesos des d'una determinada adreça no subscrita?

El camp 'Detalls de discard_these_nonmembers' permet definir un llistat d'adreces de correu que no es troben subscrites a la llista els enviaments de les quals seran descartats automàticament.

 • Quina acció prendre amb tots els correus remesos des de les adreces no subscrites?

El camp 'Detalls de generic_nonmember_action' permet definir què ha de fer la llista de distribució, en rebre un missatge d'una adreça de correu no subscrita.

 • Com reenviar al moderador de la llista els missatges que siguin automàticament descartats?

El camp 'Editar forward_auto_discards' permet que es remetin al moderador de la llista de distribució tots els e-mails que siguin enviats a la llista de distribució i fa que siguin descartats automàticament.

 • Com col·locar un text per als missatges descartats automàticament que s'envien al moderador?

En el camp 'Editar nonmember_rejection_notice' és el text que cal incloure als avisos de rebuig que es vagin a enviar als no subscriptors que enviïn missatges a aquesta llista. Aquest avís pot incloure l'adreça de correu electrònic del propietari de la llista posant '%(listowner)s', a més de substituir el missatge predeterminat que es genera internament.

 

3.- Filtres de destinatari

Aquesta secció us permet configurar diversos filtres basats en el destinatari del missatge.

 mailman_cat_priv_4.jpeg

 

 • Com seleccionar que els enviaments a la llista tinguin el nom de la llista a l'adreça de destí?

Si activem el camp 'Detalls de require_explicit_destination' a 'Sí', permetem al Mailman poder rebre missatges amb la mateixa adreça de la pròpia llista o amb les adreces d'àlies indicades al camp 'Detalls d'acceptable_aliases', d'aquesta manera podem permetre el tràfic automàtic de la llista.

 • Com editar els àlies o les expressions regulars que es permeten com a destí per a la recepció de missatges?

Al camp 'Detalls d'acceptable_aliases' podrem configurar els àlies o les expressions regulars que qualifiquen com un destí explícit el nom de la llista a l'adreça de destí. S'ha de tenir en compte que ha d'estar activat a 'Sí' el camp 'Detalls de require_explicit_destination'.

 • Com modificar el nombre màxim de destinataris per enviament?

Mailman ens permet determinar a quants destinataris volem que s'enviï el missatge a cada entrega. Podem col·locar el valor desitjat al camp 'Detalls de max_num_recipients'.

 

4.- Filtre d'spam

Aquesta secció ens permet configurar filtres d'enviament anti-spam, pot ajudar a reduir considerablement els missatges de correu spam de la llista.

 mailman_cat_priv_5.jpeg

 

 • Com configurar filtres en la recepció de missatges perquè es retinguin, es rebutgin o es descartin a través d'alguna regla?

Al camp 'Detalls de header_filter_rules', podem configurar regles per evitar que ens entri correu no desitjat (SPAM). Com podem veure a l'apartat en qüestió, per a cada regla podem decidir l'acció que volem realitzar, ja sigui retenir, rebutjar, descartar o acceptar. Si desitgem inhabilitar una regla temporalment, seleccionarem l'acció 'Diferir'.

 • Com retenir enviaments a la llista amb un valor de capçalera que coincideixi amb una expressió regular arbitrària?

Per fer-ho és necessari editar el camp 'Detalls de bounce_matching_headers' per prohibir enviaments d'acord amb els valors de determinades capçaleres. El valor és una expressió regular que es contrasta amb les capçaleres indicades. La comparació es realitza sense tenir en compte les majúscules i minúscules. Les línies que comencen amb # s'ignoren perquè es consideren comentaris.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.