El servei de Llistes Mailman és una aplicació destinada a l'enviament de correu entre subscriptors d'una llista. El funcionament es basa en un panell de gestió del propi Mailman al qual accedim i podem afegir a tots els subscriptors.

 

Seguidament trobem els passos per activar el servei i les principals opcions d'us i característiques del servei.

 

1.-Activació del servei

Per activar el servei accedim al Panell de control, seleccionem la gestió del hosting i accedim a l'opció de "llistes mailman".

mailman_cat_2.jpeg

 

Al següent apartat es mostren les llistes i els usuaris disponibles, per crear una nova llista cliquem sobre "Afegeix una llista de correu". 

mailman_cat_3.jpeg

 

Per crear la llista especifiquem els camps que es demanen i cliquem sobre "Afegir llista" per crear la llista.

 • Nom llista: Nom de la llista Mailman
 • Subdomini de gestió: Subdomini per accedir a la gestió de Mailman. (Exemple: llista.example.com)
 • Nº usuaris: Determina els usuaris que podem vincular a la llista.
 • Email administrador: Direcció de la persona administradora de la llista.
 • Contrasenya: Contrasenya para accedir a la llista Mailman.

mailman_cat_4.jpeg

 

2.-Informació bàsica

Les característiques bàsiques de Mailman que cal tindre en consideració son les següents:

 • Un cop creada la llista podem accedir utilitzant la URL de gestió.
 • Mailman es una aplicació destinada a l'enviament de correu entre suscriptors d'una llista. El funcionament es basa en un panell de gestió del propi Mailman on podem afegir a tots els subscriptors, aquest panell disposa de múltiples opcions, la subscripció i la baixa incloses, mitjançant l'enviament d'un sol correu.
 • Una llista de distribució és una serie de emails subscrits a la mateixa, els quals poden enviar i rebre correus únicament del subcriptors, el servei Mailman està destinat a funcionar de forma similar a un forum, de mode que sols els registrats poden intercanviar correus.
 • El límit d'enviament varia segons el pla d'allotjament que tingui contractat. En els allotjaments compartits Unihost pot realitzar fins a 10.000 enviaments diaris a través de la llista de distribució.
 • Es poden crear llistes en funció del tipus de pla contractat. A continuació presentem una taula comparativa on podrà veure les que corresponen al seu tipus de pla:

https://www.cdmon.com/alojamiento/compara_web.php

 

3.-Comandes Mailman

En el següent apartat es mostren les principals comandes de Mailman per la subscripció, baixa, recuperar la contrasenya, etc.

 

 • Com sol·licitar subscripció a una llista?

Enviant un missatge a aquesta direcció, un nou membre pot sol·licitar la subscripció a la llista Mailman. La capçalera d'assumpte, i el cos del missatge son ignorats - nom_llista-join@exemple.com.

 • Com sol·licitar la baixa d'una llista?

Enviant un missatge a aquesta direcció un membre pot sol·licitar la baixa de la llista. La capçalera d'assumpte, i el cos del missatge son ignorats - nom_llista-leave@exemple.com.

 • Com contactar amb el moderador de la llista?

Amb aquesta direcció s'arriba directament al propietari i moderador de la llista. Aquesta  es la direcció que ha d'utilitzar si necessita contactar amb la persona o persones encarregades de la llista - nom_llista-owner@exemple.com.

 • Com processar ordres a través de correu?

Aquesta direcció contacta amb un robot de correu que processa ordres de correu electrònic, que es poden utilitzar per definir opcions de subscripció dels membres, com també per processar altes comandes -nom_llista-request@exemple.com.

 • Como processar missatges retornats de mailman?

Aquesta direcció s'utilitza per al processament automàtic de missatges retornats de Mailman - nom_llista-bounces@exemple.com.

 • Com processar missatges de sol·licituds?

Aquesta direcció s'utilitza per processar missatges de confirmació de sol·licituds, de subscripció i baixa - nom_llista-confirm@exemple.com.

 • Com recuperar la contrasenya?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre password, si l'envia des de la compte de correu subscrita en la llista; si l'envia des de una altre compte diferent, haurà d'utilitzar l'ordre password address= - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com modificar la contrasenya?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre password , si l'envia des de la compte de correu subscrita en la llista; si l'envia des de una altre compte diferent, haurà d'utilitzar l'ordre password address= - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com processar ordres a través de correu?

Aquesta direcció contacta amb un robot de correu que processa ordres de correu electrònic, que es poden utilitzar per definir opcions de subscripció dels membres, com també per processar altes comandes - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com activar/desactivar el recordatori de contrasenya?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre reminders on, per activar el recordatori o set reminders off, per desactivar-lo - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com activar/desactivar l'entrega de correu?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre set delivery off, per desactivar l'entrega o set delivery on, per tornar-la a activar - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com evitar rebre missatges duplicats?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre set duplicates on, per rebre copies dels missatges enviats o set duplicates off, per evitar rebre aquests duplicats - nom_llista-request@exemple.com.

 • Que fer per no rebre copies dels meus enviaments?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre set myposts on, si desitja rebre copia dels seus enviaments o set myposts off, per evitar rebre'ls - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com saber quan un enviament ha sigut rebut per la llista?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre set ack on, si desitja saber si la llista ha rebut el seu correu o set ack off, per evitar rebre el missatge de rebut - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com deixar de rebre missatges agrupats en un correu de gran envergadura (digests)?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge l'ordre set digest plain, per rebre els correus agrupats en text pla o set digest mime, per rebre els correus agrupats en format MIME; o set digest off, si desitja rebre els correus cadascun per separat - nom_llista-request@exemple.com.

 • Com evitar que aparegui la direcció de correu, a la llista de subscriptors?

Haurà d'indicar a l'assumpte o cos del missatge la ordre set hide on,per  ocultar la seva direcció de correu electrònic a la llista o set hide off, per deixar d'ocultar la seva direcció - nom_llista-request@exemple.com.

 

Altres opcions per utilitzar:

 • end - Per terminar el processament d'ordres. Utilitzi aquesta ordre si el seu programa de correu afegeix automàticament un arxiu de firma.
 • help - Rep una copia del missatge d'ajuda.
 • info - Obté informació sobre la llista.
 • lists - Obté un llistat de les llistes de correu (els noms dels quals es mostren públicament).
 • who address= - Mostra qui  pertany a la llista de correu. La llista esta limitada únicament als subscriptors, i haurà de proporcionar la seva contrasenya de membre per obtenir-la.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.