Per als usuaris que no vulguin fer els enviaments mitjançant cap programa d'enviaments, per exemple, Outlook, Thunderbird o Mail de Mac, hi ha l'opció de realitzar-los mitjançant la programació de la pàgina web.

El servidor de CDmon permet realitzar els enviaments mitjançant scripts en PHP. Depenent dels correus que necessitem enviar, podem utilitzar el servidor per omissió SMTP o realitzar l'activació de l'Usuari newsletter des del Panell de control i adquirir enviaments extra.

 

1.-Codi d'exemple

A continuació, facilitem el codi d'un script per col·locar a la pàgina i poder realitzar enviaments massius amb l'usuari. Premem en el següent enllaç per descarregar-lo. En el codi que facilitem
, hem de modificar els apartats que es detallen a continuació.

Selecci_n_433.jpeg

 

2.-Variables a modificar

Per configurar aquest script només hem de modificar els camps assenyalats en el cercle vermell.

  • $from: el remitent i l'adreça de correu que realitza l'enviament.
  • $bcc: introduïm totes les adreces dels destinataris.
  • $subject: l'assumpte del correu.
  • $body: el cos del missatge.
  • $host: especifiquem el servidor d'enviament.
  • $username: indiquem el nom de l'Usuari newsletter.
  • $password: contrasenya de l'Usuari newsletter.

 

3.-Consells

Abans de fer l'enviament a tots els destinataris, és molt important que realitzem diverses proves amb un únic compte de correu per evitar que qualsevol error faci arribar al màxim d'enviaments o gastar els enviaments extra contractats.

També recomanem llegir els nostres consells per realitzar els enviaments correctament des dels nostres servidors.

 

Nota: si introduïm un servidor SMTP extern a CDmon, aquest codi no funcionarà en els nostres allotjaments.

 

 

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.