Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .name.

Informació general sobre els dominis .name

El domini .name (.nom) forma part dels nous dominis genèrics creats l'any 2001 per l'ICANN, juntament amb els dominis .info, .biz, .museum i .aero, i és l'únic domini d'Internet exclusivament dedicat a persones: a diferència de la resta, no és un domini per a empreses ni organitzacions.

El domini .name, a diferència de la resta de dominis, està exclusivament dedicat a usuaris particulars, i el seu objectiu és oferir a l'usuari una adreça de correu electrònic amb el vostre nom, cognoms o sobrenom. L'assignació de dominis .name segueix un procediment que vol evitar l'escassetat de dominis i permetre que l'adreça de correu electrònic nom@cognom.name estigui disponible, a diferència de la resta de dominis d'Internet. Al Perú, el domini .name ha estat adaptat pel NIC.pe amb la forma de .nom.

Motivació per a registrar dominis .name

L'atractiu dels dominis .name és el correu electrònic, ja que podeu utilitzar el vostre nom i cognoms per a rebre correu. Per exemple: elmeunom@elmeucognom.name.

Registrar un domini .name

Per registrar un domini .name podeu dirigir-vos a la pàgina de registre de dominis. En aquesta pàgina haureu de seleccionar l'opció .name de la llista desplegable amb les extensions. Disposeu d'un tutorial que il·lustra els passos de registre d'un domini.

Restriccions

Restriccions en el registre dels dominis .name

  • Els dominis .name només poden ser registrats per persones individuals, no per empreses, associacions, etc.
  • Els dominis .name poden tenir un màxim de 63 caràcters i un mínim de 2.
  • Els caràcters acceptats per al registre dels dominis són: a-z, 0-9 i -. El - no pot anar davant ni darrere del nom.

Restriccions en les transferències de dominis .name

  • Un domini .name pot renovar-se per un període màxim de fins a 10 anys.

Restriccions en les transferències de dominis .name

  • Els dominis .name no poden ser transferits si estan caducats.
  • Els dominis .name no poden ser transferits si es troben en l'estat clientTransferProhibited.
  • Per iniciar la transferència dels dominis .name és imprescindible l'AUTH CODE.
  • Per acceptar la transferència d'un domini .name és imprescindible tenir accés al correu del contacte administratiu del domini.

Dominis .name multilingües - Caràcters especials IDN

Registre de dominis amb caràcters especials IDN

De moment, CDmon no dóna suport a dominis .name amb caràcters especials (IDN). Estem treballant per incorporar aquesta funcionalitat.

Transferència de domins amb caràcters especials IDN

De moment, CDmon no dóna suport a la transferència de dominis .name amb caràcters especials (IDN). Estem treballant per incorporar aquesta funcionalitat.