Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .pro.

Informació general

El passat 3 de maig de 2002, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) va acceptar RegistryPro Inc com a l'operador exclusiu de l'extensió .pro a Internet.

Els dominis .pro són restringits, només poden ser registrats per professionals acreditats que ofereixin serveis, empreses constituïdes i també entitats internacionals. Han de complir els requisits següents:

 • Només poden sol·licitar-ho persones o entitats autoritzades a oferir serveis professionals.
 • Ha de ser una societat o organització legalment constituïda al seu país (registre mercantil) en el cas d'Espanya.
 • Heu de tenir un document acreditatiu de l'activitat professional que desenvolupeu. En aquest sentit, heu d'estar autoritzats per un organisme de certificació reconegut per un organisme del Govern.

Motivació per a registrar un domini .pro

Els dominis .pro acrediten la serietat del titular dins de la comunitat de professionals de la xarxa.
El titular ha d'indicar la seva professió actual per certificar que es tracta d'un professional acreditat.

Registrar un domini .pro

Per registrar un domini .pro podeu dirigir-vos a la pàgina de registre de dominis.
El titular ha d'indicar la seva professió actual per certificar que es tracta d'un professional acreditat.
Disposeu d'un tutorial que il·lustra els passos de registre d'un domini.

Restriccions

Restriccions en el registre de dominis .pro

 • Els dominis .pro poden tenir un màxim de 63 caràcters i un mínim de 4.
 • Els caràcters acceptats per al registre dels dominis són: a-z, 0-9 i -. El - no pot anar davant ni darrere del nom.
 • El titular ha de ser un llicenciat o professional registrat acreditat, que haurà d'emplenar la seva professió en el procés de registre.

  De forma excepcional, és possible que l'entitat registradora sol·liciti més informació al titular per verificar la seva acreditació professional. Se li podrien sol·licitar noves dades com:
  • Autoritat que us ha atorgat el certificat de registre
  • Número de llicència/registre/inscripció
  • Enllaç al lloc web de l'autoritat que ha expedit aquesta certificació

Restriccions en les renovacions de dominis .pro

 • Un domini .pro pot renovar-se per un període màxim de fins a 10 anys.

Restriccions en les transferències de dominis .pro

 • Els dominis .pro no poden ser transferits si estan caducats.
 • Els dominis .pro no poden ser transferits si es troben en l'estat clientTransferProhibited.
 • Per iniciar la transferència dels dominis .pro és imprescindible l'AUTH CODE.
 • Per acceptar la transferència d'un domini .pro és imprescindible tenir accés al correu del contacte administratiu del domini.

Dominis .pro multilingües - Caràcters especials IDN

Registre de dominis amb caràcters especials IDN

De moment, CDmon no dóna suport a dominis .pro amb caràcters especials (IDN). Estem treballant per incorporar aquesta funcionalitat.

Transferència de dominis amb caràcters especials IDN

De moment, CDmon no dóna suport a la transferència de dominis .pro amb caràcters especials (IDN). Estem treballant per incorporar aquesta funcionalitat.