Un domini registrat pot tenir assignats diferents estats, que fan referència a la situació actual del domini (cicle de vida) i quines accions es poden realitzar amb ell.

Entre els estats d'un domini et pots trobar els següents:

  • OK: el domini es troba actiu. És l'estat habitual d'un domini registrat, no caducat.

  • clientTransferProhibited: el domini es troba actiu, però bloquejat. En aquest estat el domini no pot ser transferit a un altre registrador.

  • clientDeleteProhibited: el domini es troba actiu. És un estat que impedeix sol·licitar l'eliminació del domini. Sol aparèixer al costat de clientTransferProhibited i clientUpdateProhibited.

  • clientUpdateProhibited: el domini es troba actiu. És un estat que impedeix sol·licitar l'actualització del domini. Sol aparèixer al costat de clientTransferProhibited i clientDeleteProhibited.

  • clientHold: el domini es troba caducat i inactiu. Dintre del cicle de vida aquest estat correspon al període de gràcia. En aquest estat és possible renovar el domini a preu normal, perquè torni a estar actiu.

  • redemptionPeriod: el domini es troba caducat i inactiu. Dintre del cicle de vida aquest estat correspon al període de càstig. En aquest estat és possible renovar el domini amb un preu superior perquè torni a estar actiu.

  • pendingDelete: el domini es troba al final del seu cicle de vida, pendent de ser eliminat. Dintre del cicle de vida aquest estat correspon al període d'eliminació. En aquest estat el domini ja no pot ser renovat, per la qual cosa només queda esperar que s'alliberi.

L'estat d'un domini pot comprovar-se a través d'una consulta al nostre cercador Whois. Et mostrem un exemple d'on comprovar la informació de l'estat (a través del camp Status):


whois-status-com.jpg
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.