Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .nl.

Informació general

Els dominis .nl son els que provenen d'Holanda. El registre d'aquests dominis es realitza a través d'Hexonet.

Motivació per registrar un domini .nl

Son dominis per utilitzar si es disposa de presència a Holanda i desitgen utilitzar-ho per temes comercials o personals.

Registrar un domini .nl

Per registrar un domini .nl podeu dirigir-vos a la pàgina de registre de dominis. Aquí haureu de seleccionar l'opció .nl de la llista desplegable amb les extensions. Disposeu d'un tutorial que il·lustra els passos de registre d'un domini.

Restriccions

Restriccions en el registro de dominis .nl

 • Qualsevol persona física o jurídica podria obtenir el domini.

 • Els dominis .nl nomes poden registrar-se per un màxim d'1 any i caduquen 2 dies abans de complir-se aquesta data.

 • L'alta del domini és immediata.

 • Aquest domini no permet el registre dels caràcters IDN multilingües.

 • El contacte titular hauria de tenir direcció a Holanda, sinó la companyia enregistradora li posarà les seves per realitzar el registre.

Restriccions en les renovacions de dominis .nl

 • Un domini .nl nomes es pot renovar per un període de 1 any, 1 mes abans que caduqui.

Restriccions en les transferències de dominis .nl

 • Un domini .nl registrat pot ser transferit en qualsevol moment del seu cicle de vida.

 • Un domini .nl no es pot transferir si està caducat.
 • La transferència es realitza de manera immediata sense necessitat d'acceptar cap correu de validació.

 • En la transferència no es modifiquen els contactes del domini.

 • Per aprovar la transferència dels dominis .nl és precís tenir l'Authcode. Un cop realitzada la transferència, la data de caducitat es resetea i comença de nou a partir de la nova data més 1 any.