Aquest glossari anirà creixent a mesura que trobem paraules que són habituals en la disciplina de dominis. Es tracta de termes que són utilitzats diàriament pels nostres tècnics i que són acceptats com a estàndard.

Contacte: persones físiques o entitats associades al registre del domini. Normalment, terceres persones amb responsabilitats específiques utilitzaran els contactes del domini per determinar qui actua en casos específics relacionats amb el domini. Normalment, hi ha tres tipus de contacte associats al registre del domini: contacte administratiu, contacte de pagament i contacte tècnic.

Contacte administratiu - Administrative Contact: persona física, entitat o organització autoritzada per interaccionar amb el registre o el registry en lloc del propietari del domini. El contacte administratiu està capacitat per a respondre preguntes no tècniques relacionades amb el registre del nom del domini i l'SLD Holder. En tots els casos, el contacte administratiu és vist com el punt d'autoritat de contacte per al nom del domini.

Contacte de pagament - Billing Contact: persona física, entitat o organització destinada a rebre la factura del registre del domini i de les renovacions posteriors.

Contacte tècnic - Technical Contact: la persona física o l'organització responsable de les gestions tècniques de la zona delegada. Aquest contacte habitualment manté els DNS per al domini. El contacte tècnic ha de poder respondre les preguntes tècniques relacionades amb el nom del domini i amb tota la zona delegada.

Coordinated Universal Time (UTC): unitat de mesura de temps que es refereix al meridià de Greenwich. Normalment, la ICANN i WIPO utilitzen l'hora universal quan es refereixen a dates i regles legals.

Country Code Top-Level Domain (ccTLD): TLD que conté una abreviació de dos caràcters, com està definit per l'ISO 3166-1 (codis per a la representació de noms d'estats i les seves subdivisions). El novembre de 1999 hi havia 243 ccTLD registrats. Alguns exemples són .es per Espanya, .us pels Estats Units, .ca pel Canadà, .jp pel Japó i .de per Alemanya. Els ccTLD a vegades es confonen amb els gTLD. Els ccTLD normalment tenen requeriments de registre més restrictius, incloent-hi requeriments de nacionalitat; per altra banda, els gTLD tendeixen a tenir un registre obert per a tot el món.

Domain Name System (DNS) - Sistema de noms de domini: sistema jeràrquic de conversió dels noms de domini a adreces IP numèriques per a localitzar ubicacions a Internet.

Domini - Nom de domini - Domain Name: sistema d'encaminament concebut per a identificar i localitzar ordinadors a Internet. Els noms de domini ofereixen un sistema fàcil de recordar basat en text per a l'encaminament d'Internet, que pot ser convertit pels DNS en encaminament numèric (adreça IP) utilitzat per la xarxa. Un nom de domini és jeràrquic i a vegades porta informació que defineix per què s'està utilitzant el nom de domini. Un nom de domini ha de ser únic. Per exemple, només hi pot haver un .com per un nom del següent nivell. Per exemple, només existeix un CDmon.com.

ESNIC: organisme registrador de dominis .es. Forma part de l'entitat pública empresarial Red.es. Ofereix la interfície perquè els agents registradors acreditats com CDmon.com puguin registrar, transferir, renovar i realitzar modificacions en els dominis .es. També manté el servei de DNS que permet que un domini porti a una web a través dels servidors de nom assignats i s'ocupa de la popularització de l'extensió espanyola.

Extensible Markup Language (XML): llenguatge d'etiquetes per a documents que contenen dades estructurades. Les dades estructurades contenen tant contingut (caràcters, fotos, etc.) com indicacions sobre què és el contingut (per exemple, el contingut a la secció capçalera té un significat diferent que al peu de nota). Tot el document manté una estructura. Un llenguatge d'etiquetes serveix per a identificar estructures en el document. L'especificació XML defineix un estàndard per utilitzar etiquetes en els documents.

Extensible Provisioning Protocol (EPP): capa d'aplicació client-servidor per manejar objectes guardats en un repositori compartit central. Especificat en XML, el protocol defineix operacions genèriques i una infraestructura escalable que interacciona amb les operacions als objectes.

Generic Top-Level Domain (gTLD): nom de domini TLD que està obert al registre en tots els punts del món, a diferència dels ccTLD, que normalment estan restringits a regions o països particulars. Els dominis .com, .net, .org i .cat són exemples de gTLD.

Host: un ordinador que manté el software i la informació (zone files) necessaris per a enllaçar els noms de domini amb les adreces IP. També és conegut com a servidor de noms de domini.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA): l'autoritat originalment responsable de la supervisió i l'atorgament d'encaminament IP. La coordinació dels paràmetres d'assignació prové dels estàndards d'Internet, la supervisió dels DNS, incloent-hi les delegacions de TLD i la supervisió dels servidors de noms arrel. Sota la ICANN, IANA continua distribuint adreces als registradors regionals, coordinada amb la IETF i d'altres per supervisar i establir paràmetres per a les operacions amb els DNS.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): l'organització sense ànim de lucre que organitza i coordina el sistema de noms de domini (DNS). Se centra en preservar l'estabilitat d'Internet, promovent la competència i desenvolupant polítiques i normes.

Internet Engineering Task Force (IETF): una enorme comunitat internacional de dissenyadors de xarxa, operadors, venedors i investigadors centrats en l'evolució d'Internet. Aquesta tasca està oberta a qualsevol persona interessada.

Internet Network Information Center (InterNIC): InterNIC va ser el nom que es va donar a un projecte que es va iniciar el 1993 sota una cooperativa d'acord amb la National Science Foundation (NSF) i va permetre a Network Solutions, Inc. proveir el servei de registre de domini per a .com, .net, .org i .edu. El nom d'InterNIC ja no és utilitzat per Network Solutions. InterNIC, actualment, és una web de la ICANN i del departament de comerç dels Estats Units.

Internet Protocol (IP): protocol de comunicacions d'Internet. IP permet llargues xarxes diversificades geogràficament per comunicar-se entre si d'una manera ràpida i econòmica.

IP Address: adreça numèrica que defineix una ubicació a Internet. Els ordinadors a Internet utilitzen l'encaminament IP per encaminar el trànsit de dades i per establir connexions entre si.

Name Service: manté el hardware, el software i les dades necessàries per a permetre un enllaç entre els noms de domini i l'adreça IP. Molts ISP mantenen Name servers i proveeixen els seus clients del servei de noms quan registren un nom de domini.

Nic_Handle o Nic Handle: es tracta de l'identificador que reben els contactes dels dominis .es. Els crea ESNIC quan ja heu registrat un domini .es. Aquests conctactes inclouen informació com nom i cognoms, adreça, telèfon, compte de correu, etc. L'identificador de cada contacte és del tipus XXXX-ESNIC-F4. Podeu utilitzar el mateix contacte Nic_Handle per a tots els contactes del domini (contacte administratiu, tècnic, etc.) i també per als contactes d'altres dominis .es que ja hagueu registrat o que registreu en el futur. Utilitzar un mateix contacte té diversos avantatges:

  1. No serà necessari omplir el formulari d'un contacte, perquè es recupera la informació que guarda el nic_handle que introduïu.
  2. Podreu gestionar diverses opcions per a tots els dominis amb el mateix nic_handle des del panell de nic.es (per exemple, acceptar transferències de dominis .es).

Propietat intel·lectual: representa la propietat de les idees de manera tangible o virtual. Un exemple són les marques registrades.

Registrar: persona física o entitat que mitjançant un contracte amb la ICANN diposa d'un canal de venda per a la compra de noms de domini. Un exemple de Registrar és CDmon.com.

Registrador acreditat: registrador que ha estat certificat per a complir els requisits per actuar com a registrador d'un TLD específic. Aquest terme és utilitzat quan ens referim als certificats atorgats per la ICANN. Un exemple de registrador acreditat és CDmon.com.

Registrador autoritzat: registrador que ha estat autoritzat per a procedir a registrar dominis d'un registry concret. CDmon és registrador acreditat de diverses extensions, com per exemple .com, .net o .es, entre d'altres.

Registrant - Registrant o titular: persona física o organització que registra un nom de domini específic. El registrant té el dret d'utilitzar el nom de domini per un període específic de temps, sempre que compleixi les condicions del registrador i pagui les quotes. El registrant és el representant legal sobre el nom de domini.

Registry Whois: servei de Whois disponible en alguns registries per als noms de domini sobre els quals tenen autoritat.

Registry: persona física o entitat que proveeix els serveis de registre de domini mitjançant un contracte amb la ICANN. Els serveis que ofereixen els registry comprenen des d'una base de dades dels clients fins a mantenir els servidors arrel per als DNS. Un exemple de registry és Verisign, que proveeix el servei de registre dels dominis .com i .net.

Request for Comment (RFC): els documents generats per la IETF que descriuen els estàndards i les compatibilitats.

Reseller - Revenedor: alguns registradors acreditats disposen de revenedors. Els registrars ofereixen als resellers les eines necessàries, com sistemes d'administració i de venda, per al registre dels dominis.

Resolve - Resoldre: procediment mitjançant el qual el nom de domini coincideix amb l'adreça IP. La resolució de noms es porta a terme mitjançant una combinació de hardware i software.

Root Server - Servidors arrel: un servidor que té el software i les dades necessàries per a localitzar els servidors DNS que contenen les dades d'autoritat dels TLD. Els servidors arrel estan repartits arreu del món, com als Estats Units, Canadà i el Japó.

Second-Level Domain (SLD): representa el segon nivell en la jerarquia dels DNS. Per exemple, per al domini exemple.com, "exemple" representa el nivell secundari del nom de domini.

Secure Socket Layer (SSL): un protocol de seguretat que ofereix comunicacions segures a Internet. El protocol permet a les aplicacions client/servidor comunicar-se per un camí dissenyat per no permetre atacs.

Thick Registry: registry en què tota la informació associada als dominis, tant la tècnica com la dels contactes dels dominis, està emmagatzemada i és mantinguda pel Registry. Un exemple seria Fundació puntCat i els dominis .cat.

Thin Registry: registry en què només es manté la informació tècnica del domini, i no els contactes dels dominis que van a càrrec del Registrar. Un exemple seria Verisign i els .com.

TLD Zone: un fitxer que conté les dades necessàries per a descriure una part de l'espai de noms de domini d'un TLD. Els fitxers de zona contenen la informació necessària per a enllaçar els noms amb les IP.

Top-Level Domain (TLD): nom situat a dalt de la jerarquia dels noms DNS. El TLD en el nom de domini representa la part dreta del nom després del punt. Per exemple, per a exemple.com, el .com seria el TLD. També es coneix com a extensió del domini.

Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP): tots els registrars de dominis TLD se sotmeten a aquesta política per la ICANN. Sota aquesta política, la majoria de les disputes per marques registrades i registre de noms de domini han de resoldre's per acord, judici o de forma arbitrària abans que un registrar pugui cancel·lar, suspendre o transferir un nom de domini.

Uniform Resource Locator (URL): l'adreça que diferencia cada recurs a Internet. Més formalment, una URL és una extensió de xarxa d'un estàndard en noms de fitxer que poden existir en una màquina local o remota i poden ser compartits per diversos mètodes. Un exemple d'URL és https://www.cdmon.com/.

Web-based Whois: servei de mostra de dades Whois accessible mitjançant web. En teniu un exemple al cercador Whois de CDmon.com.

WHOIS Server - Servidor Whois: l'aplicació que dóna accés al servei de Whois.

WHOIS: una base de dades mantinguda pels registries i els registrars que conté informació sobre els registres dels noms de domini TLD i ccTLD.

World Intellectual Property Organization (WIPO) - Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI): organització responsable de promocionar la protecció intel·lectual a tot el món.

World Wide Web Consortium (W3C): un consorci internacional fundat l'octubre de 1994 per desenvolupar protocols comuns que promocionen l'evolució de la World Wide Web i n'asseguren l'interoperabilitat. W3C disposa, entre molts d'altres serveis, d'una base d'informació sobre la World Wide Web per a desenvolupadors, usuaris, creadors d'implementacions de codi i diverses aplicacions d'exemple.

Zone Files - Fitxers de zona: un fitxer que conté les dades necessàries per a descriure una part de l'espai de noms de domini. Els fitxers de zona contenen la informació necessària per a enllaçar els noms amb les IP.