Registra ara el teu domini!


Aquí trobaràs tota la informació referent als dominis .cat.


Informació general

El domini .cat és un domini d'Internet genèric que forma part del sistema de dominis d'Internet patrocinats sTLD(sponsored TLD en anglès). El terme sponsored es tradueix al català com a patrocinat, però realment vol dir que l'extensió té un ús específic, i no genèric, com pot ser un .com o .net, per exemple. L'ús específic del domini .cat implica que el domini va ser creat per ajudar a la difusió de la llengua catalana i la seva cultura. Va ser aprovat oficialment a les 23:04 (GMT) del 15 de setembre de 2005 per la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Està gestionat per la Fundació puntCAT.


Motivació per registrar un domini .cat

Qualsevol persona pot registrar un domini .cat. La web on dirigeixi un .cat haurà de contenir informaci en català, que pot conviure amb informació en altres idiomes. El .cat no obliga que la web estigui únicament en català.


Registrar un domini .cat

Per a registrar un domini .cat pots dirigir-te a la nostra pàgina web. Disposes d'un tutorial que t'indica els passos de registre d'un domini.Quan es processi la sol·licitud rebrem un correu de la Fundació puntCAT per acceptar les condicions de registre del nostre domini .cat.


Restriccions

Restriccions en el registre de dominis .cat

Els dominis .cat són sTLD (Sponsored Top Level Domain), i com a tals no poden anar dirigits a totes les persones del món. Els dominis .cat estan reservats amb el fi de servir a la comunitat lingüística i cultural catalana. Entenem per comunitat totes les persones que utilitzen el català en les seves comunicacions en línia, i/o promouen diversos aspectes de la cultura catalana en línia, i/o tenen previst utilitzar aquestes comunicacions en català.

Així doncs, el registre de dominis .cat és obert a particulars, grups, empreses, associacions, entitats, organitzacions o qualsevol altre tipus d'iniciatives que puguin provar que pertanyen a la comunitat lingüística i cultural catalana.

 • Els dominis .cat poden tenir un màxim de 63 caràcters i un mínim de 2.
 • Els caràcters acceptats per al registre dels dominis són: a-z, 0-9 i - (guionet ortogràfic). El - no pot anar davant ni darrere del nom.


Restriccions en les renovacions de dominis .cat

 • Un domini .cat pot renovar-se per un període màxim de fins a 10 anys.


Restriccions en les transferències de dominis .cat

 • Els dominis .cat no es poden transferir si estan caducats.
 • Els dominis .cat no poden ser transferits si es troben en l'estat ClientTransferProhibited.
 • Per iniciar la transferència dels dominis .cat és imprescindible l'AUTH CODE.
 • Per acceptar la transferència d'un domini .cat és imprescindible tenir accés al correu del contacte administratiu del domini.


Cicle de vida

En tenir una data de caducitat, els dominis tenen un cicle de vida que passa per diverses fases o períodes. Aquest cicle de vida està establert per la ICANN, entitat encarregada de la normativa aplicable als dominis. En el següent gràfic et mostrem el cicle de vida d'un domini .cat i els seus estats. • Domini disponible: el domini encara no s'ha registrat, per tant, està lliure per al seu registre. En el moment en el qual s'enviï una petició de registre aquest serà assignat a la primera petició rebuda.
 • Domini registrat: quan s'envia una petició per a un domini lliure, aquest és assignat a la persona que l'ha sol·licitat. Quan s'envia una petició de registre, se sol·licita per un nombre d'anys, que pot ser d'1 a 10 anys.
 • Domini actiu: el domini estarà actiu durant els anys perquè s'hagi sol·licitat el registre. Durant aquest període es pot ampliar el nombre d'anys per a evitar que el domini caduqui en arribar a la data d'expiració.
 • Període de gràcia o grace period: el domini ha caducat i deixa de funcionar. Aquest període té una durada de 30 dies i pots renovar el domini sense cost de penalització.
 • Període de càstig o redemption period: aquest període té un temps de 30 dies, en el qual el domini ha estat eliminat, però pot restaurar-se i renovar-se a un preu superior al de la renovació habitual.
 • Període d'eliminació o pending delete: no es pot restaurar el domini i serà alliberat.


Dominis .cat multilingües - Caràcters especials IDN

Registre de dominis amb caràcters especials (IDN)

Des de l'inici, el domini .cat implementa l'especificació IDN (Internationalized Domain Names, noms de domini internacionalitzats). Permeten la utilització de qualsevol caràcter de l'alfabet català, a excepció de l'apòstrof: à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü, ç i l·l.

Però el procés d'alta d'un domini .cat amb caràcters especials és diferent del de la resta de dominis IDN. Per a tenir un domini .cat amb caràcter especial s'ha de tenir registrat el domini homònim sense el caràcter especial. És a dir, quan sol·licitem cdmón.cat en realitat estem registrant cdmon.cat i a aquest domini li afegim la variant IDN cdmón.cat. D'altres extensions com els .es, el domini cdmón.es i el domini cdmon.es (sense accent) són dominis independents. Té l'avantatge que pagant un sol domini .cat ja es disposa de totes les variants IDN possibles.

Els dominis IDN .cat són especials perquè estan vinculats al domini principal I encaminen automàticament al domini principal. El que haurem de fer, és crear un alias de l'allotjament perquè el domini amb IDN funcioni i accedeixi a l'allotjament.

La taula següent ens mostra les variacions vàlides amb caràcter especial respecte a l'homònim sense caràcter especial:


Caràcter especialCaràcter homnimExemple
àaper a tenir català.cat realment registrem catala.cat
éepréssec.cat => pressec.cat
èeagència.cat => agencia.cat
íidestí.cat => desti.cat
ïitraït.cat => trait.cat
óofundació.cat => fundacio.cat
òoressò.cat => resso.cat
úualgú.cat => algu.cat
üupiragüisme.cat => piraguisme.cat
çcvicenç.cat => vicenc.cat
l·ll-lcol·legi.cat => col-legi.cat


Com es registra un domini .cat IDN?

Per a no complicar l'alta d'un domini .cat IDN, hem de sollicitar el registre del domini directament amb el caràcter especial des de la pàgina de registre de dominis de dominis. Cerquem el domini amb el caràcter especial i el sistema comprovarà si està lliure i, en aquest cas, ens indicarà que podem registrar-lo. En realitat el que estarem fent serà registrar el domini sense el caràcter especial donant-lo d'alta amb una variant amb caràcters especials. Per exemple, si busquem el domini explicació.cat, el sistema ens mostrarà que està lliure i que el podem registrar. Quan es processi el registre, en realitat es donarà d'alta explicacio.cat (i es donarà d'alta una variant amb el caràcter especial sol·licitat, explicació.cat). Els dos dominis funcionaran per separat però en realitat només en registra un, el que no té caràcters especials.

Transferència de dominis amb caràcters especials (IDN)

Podem transferir el nostre domini .cat registrat en un altre proveïdor des de la nostra pàgina de transferència de dominis. En el cas de les transferències hem d'introduir el nom del domini sense el caràcter especial, és a dir amb el seu homònim (vegeu taula de conversió angle superior).Registra ara el teu domini!Per a més informació, pot scontactar amb nosaltres.