Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .cat.

Informació general

El domini .cat és un domini d'Internet genèric que forma part del sistema de dominis d'Internet patrocinats (sponsored TLD en anglès). El terme sponsored es tradueix al català com a patrocinat, però realment vol dir que l'extensió té un ús específic, i no genèric, com pot ser un .com o .net, per exemple. L'ús específic del domini .cat implica que el domini va ser creat per ajudar a la difusió de la llengua catalana i la seva cultura. Va ser aprovat oficialment a les 23:04 (GMT) del 15 de setembre de 2005 per la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Està gestionat per la Fundació puntCAT.

Motivació per a registrar un domini .cat

Qualsevol persona pot registrar un domini .cat. La web on dirigeixi un .cat haurà de contenir informació en català, que pot conviure amb informació en altres idiomes. El .cat no obliga que la web estigui únicament en català.

Registrar un domini .cat

Per registrar un domini .cat podem dirigir-nos a la pàgina de registre de dominis .cat. Disposem d'un tutorial que il·lustra els passos de registre d'un domini. Quan es processi la sol·licitud rebrem un correu de la Fundació puntCAT per acceptar les condicions de registre del nostre domini .cat.

Restriccions

Restriccions en el registre dels dominis .cat

Els dominis .cat són sTLD (Sponsored Top Level Domain), i com a tals no poden anar dirigits a totes les persones del món. Els dominis .cat estan reservats amb el fi de servir a la comunitat lingüística i cultural catalana. Entenem per comunitat totes les persones que utilitzen el català en les seves comunicacions en línia, i/o promouen diversos aspectes de la cultura catalana en línia, i/o tenen previst utilitzar aquestes comunicacions en català.

Així doncs, el registre de dominis .cat és obert a particulars, grups, empreses, associacions, entitats, organitzacions o qualsevol altre tipus d'iniciatives que puguin provar que pertanyen a la comunitat lingüística i cultural catalana.

  • Els dominis .cat poden tenir un màxim de 63 caràcters i un mínim de 2.
  • Els caràcters acceptats per al registre dels dominis són: a-z, 0-9 i - (guionet ortogràfic). El - no pot anar davant ni darrere del nom.

Restriccions en les renovacions dels dominis .cat

  • Un domini .cat pot renovar-se per un període màxim de fins a 10 anys.

Restriccions en les transferències dels dominis .cat

  • Els dominis .cat no poden ser transferits si estan caducats.
  • Els dominis .cat no poden ser transferits si es troben en l'estat ClientTransferProhibited.
  • Per iniciar la transferència dels dominis .cat és imprescindible l'AUTH CODE.
  • Per acceptar la transferència d'un domini .cat és imprescindible tenir accés al correu del contacte administratiu del domini.

Dominis .cat multilingües - Caràcters especials IDN

Registre de dominis .cat amb caràcters especials IDN

Des de l'inici, el domini .cat implementa l'especificació IDN (Internationalized Domain Names, noms de domini internacionalitzats). Permeten la utilització de qualsevol caràcter de l'alfabet català, a excepció de l'apòstrof: à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü, ç i l·l.

Però el procés d'alta d'un domini .cat amb caràcters especials és diferent del de la resta de dominis IDN. Per a tenir un domini .cat amb caràcter especial s'ha de tenir registrat el domini homònim sense el caràcter especial. És a dir, quan sol·licitem cdmón.cat en realitat estem registrant cdmon.cat i a aquest domini li afegim la variant IDN cdmón.cat. D'altres extensions com els .es, el domini cdmón.es i el domini cdmon.es (sense accent) són dominis independents. Té l'avantatge que pagant un sol domini .cat ja es disposa de totes les variants IDN possibles.

Els dominis IDN .cat són especials perquè estan vinculats al domini principal I encaminen automàticament al domini principal. El que haurem de fer, és crear un alias de l'allotjament perquè el domini amb IDN funcioni i accedeixi a l'allotjament.

La taula següent ens mostra les variacions vàlides amb caràcter especial respecte a l'homònim sense caràcter especial:

Caràcter especial Caràcter homònim Exemple
à a per a tenir català.cat realment registrem catala.cat
é e préssec.cat => pressec.cat
è e agència.cat => agencia.cat
í i destí.cat => desti.cat
ï i traït.cat => trait.cat
ó o fundació.cat => fundacio.cat
ò o ressò.cat => resso.cat
ú u algú.cat => algu.cat
ü u piragüisme.cat => piraguisme.cat
ç c vicenç.cat => vicenc.cat
l·l l-l col·legi.cat => col-legi.cat

Com es registra un domini .cat IDN?

Per a no complicar l'alta d'un domini .cat IDN, hem de sol·licitar el registre del domini directament amb el caràcter especial des de la pàgina de registre de dominis. Cerquem el domini amb el caràcter especial i el sistema comprovarà si està lliure i, en aquest cas, ens indicarà que podem registrar-lo. En realitat el que estarem fent serà registrar el domini sense el caràcter especial donant-lo d'alta amb una variant amb caràcters especials. Per exemple, si busquem el domini explicació.cat, el sistema ens mostrarà que està lliure i que el podem registrar. Quan es processi el registre, en realitat es donarà d'alta explicacio.cat (i es donarà d'alta una variant amb el caràcter especial sol·licitat, explicació.cat). Els dos dominis funcionaran per separat però en realitat només en registra un, el que no té caràcters especials.

Transferència de dominis .cat amb caràcters especials IDN

Podem transferir el nostre domini .cat registrat en un altre proveïdor des de la nostra pàgina de transferència de dominis. En el cas de les transferències hem d'introduir el nom del domini sense el caràcter especial, és a dir amb el seu homònim (vegeu taula de conversió angle superior).