Abans de sol·licitar la transferència d'un domini .nl haurem d'assegurar-nos que complim els requisits bàsics:

  • El domini no pot estar caducat. Si el domini està caducat (Quarantine) no es pot transferir a CDmon.
  • Haver obtingut l'AUTH CODE abans de sol·licitar la transferència. Aquest codi és imprescindible per a sol·licitar la transferència de domini cap a CDmon. En introduir-lo tenim la certesa que l'usuari desitja realitzar la transferència.

Com obtenir l'AUTH CODE d'un domini regional

L'AUTH CODE és un codi de seguretat que us haurà de proporcionar el vostre actual registrador perquè el procés de transferència pugui ser iniciat i posteriorment acceptat. Sense aquest codi la transferència no podrà efectuar-se. L'AUTH CODE és el nom més comú que rep el codi, però també s'anomena AUTH INFO o SECRET CODE. El codi AUTH CODE haurà de ser el correcte perquè la transferència es pugui iniciar correctament. Si processem una transferència amb un codi que no correspon al domini, caurà tantes vegades com es processi.

La majoria de proveïdors de dominis ofereixen la possibilitat d'obtenir l'AUTH CODE des del panell de gestió del domini, en altres casos és necessari sol·licitar el codi mitjançant telèfon, correu electrònic o fax. Si no teniu accés a un panell de gestió i no sabeu com sol·licitar l'AUTH CODE del domini, us proporcionem una carta tipus per enviar a l'actual registrador del domini.