Aquí trobareu tota la informació referent als dominis .be.

Informació general

Els dominis .be son els que provenen de Bèlgica. El registre d'aquests dominis es realitza a través d'Hexonet.

Motivació per registrar un domini .be

Son dominis per utilitzar si es disposa de presència en Bèlgica i desitgen utilitzar-ho per temes comercials o personals.

Registrar un domini .be

Per registrar un domini .be podeu dirigir-vos a la pàgina de registre de dominis. Aquí haureu de seleccionar l'opció .be de la llista desplegable amb les extensions. Disposeu d'un tutorial que il·lustra els passos de registre d'un domini.

Restriccions

Restriccions en el registro de dominis .be

  • Qualsevol persona física o jurídica podria obtenir el domini.
  • Els dominis .be només poden registrar-se per un màxim d'1 any i caduquen 2 dies abans de complir-se aquesta data.
  • L'alta del domini es immediata.
  • Aquest domini no permet el registre dels caràcters IDN multilingües.

Restriccions en les renovacions de dominis .be

  • Un domini .be només es pot renovar per un període de 1 any i com a màxim dos mesos abans de que caduqui.

Restriccions en les transferències de dominis .be

  • Un domini .be registrat pot ser transferit en qualsevol moment del seu cicle de vida.
  • Un domini .be no es pot transferir si està caducat.
  • La transferència es realitza de manera immediata sense necessitat d'acceptar cap correu de validació.
  • En la transferència es modifiquen els contactes del domini.
  • Per aprovar la transferència dels dominis .be és precís tenir l'Authcode que s'obté a través de dns.be. Un cop realitzada la transferència, la data de caducitat es resetea i comença de nou a partir de la nova data més 1 any.