Els contactes de dominis són les dades personals que apareixen en el registre d'un domini concret. Les dades solen estar formades per: nom i cognoms, empresa, adreça, ciutat, país, correu electrònic, telèfon, etc.

Depenent de l'extensió del domini pot ser que hi hagi un sol contacte o diversos, fins a un total de quatre. Solen ser els següents:

Cada contacte pot tenir diferents usos:

  • El contacte titular (o propietari) serà sempre el propietari legítim del domini. També serà la persona responsable de l'ús del domini, per la qual cosa ha d'assumir la responsabilitat del que es faci amb el domini.
  • El contacte administratiu sol ser el responsable de la gestió i és imprescindible, per exemple, en el moment de transferir el domini.
  • El contacte tècnic és la persona amb què cal contactar per problemes tècnics. Sol ser l'encarregat de la gestió dels DNS del domini.
  • El contacte de pagament o facturació es contacta per temes relacionats amb el cobrament del domini.

En moltes ocasions s'introdueixen les mateixes dades en diversos contactes, i pot ser el mateix contacte per a tots ells.