Amb CDmon pot donar d'alta un allotjament, tenir-lo en fase de desenvolupament i pagar una vegada ho publiqui. Disposa de 30 dies renovables per utilitzar els nostres serveis i aplicacions, perquè configuri amb tranquil·litat el seu projecte web sense cap cost. Aquest període és renovable a partir dels 10 dies abans de la seva caducitat i durant el període de cortesia (5 dies des de la data de caducitat).

Es poden crear un màxim de 5 plataformes de proves.

Per activar la plataforma de proves, només ha de dirigir-se a la pàgina web de CDmon.com i accedir a l'apartat de hosting compartit on trobarà l'opció de Crear una plataforma de proves de hosting.


A continuació apareixerà una pàgina on s'indica en què consisteix la plataforma de proves de hosting i on podrà donar d'alta aquest tips d'allotjament.


 

Al seleccionar l'opció de donar d'alta, apareixerà una nova pàgina on finalitzar el procés de la creació de la plataforma de proves. Aquí haurà d'enviar quin és el domini al que vol vincular la plataforma de proves.

plataformaproves.png

 

Un cop s'ha indicat el domini, si s'accepten els termes d'ús i es selecciona l'opció de "crear la plataforma de proves", començarà el procés de creació . Al finalitzar sortirà un missatge indicant que s'ha dut a terme amb èxit.


Al finalitzar la creació apareixerà al seu panell de control de CDmon. Aquí li indicarà que el temps d'utilització de la plataforma de proves és de 30 dies prorrogables.