Per gestionar la configuració d'un domini del DNS gratuït dinàmic ens dirigim a l'apartat DNS gratuït i seleccionem l'opció "DNS dinàmic".Dins d'aquest apartat, podrà administrar la configuració del DNS dinàmic dels dominis accedint a les diferents opcions que li ofereix el panell.

Afegir DNS o Gestió d'usuaris


En l'administració del DNS dinàmic podrà afegir nous dominis i usuaris en la secció "Afegir nou domini amb DNS dinàmic". En aquesta secció amb l'opció "Afegir DNS" podrà afegir un nou domini, i amb l'opció "Gestió d'usuaris" podrà afegir i gestionar els diferents usuaris.


 

Configuració del domini

Podrem visualitzar els registres creats i configurar les DNS del domini a través del quadre d'eines, amb les quals realitzarem les següents operacions:


Associar un usuari al domini/subdomini (registre): Des d'aquest enllaç accedirem al formulari on podrem enllaçar un usuari al registre.

Crear un registre A: Accedirem al formulari on podrem crear un subdomini del registre principal o secundari.


Configurar el registre MX: Accedirem al formulari de gestió del registre MX del domini/subdomini.


Assignar IP amb l'usuari: Accedirem al formulari on podrem actualitzar l'IP del nostre domini/subdomini.


Clonar domini: Accedirem al formulari on podrem clonar la configuració d'un altre domini que tinguem configurat.

Transferir DNS: Accedirem al formulari on podrà transferir la gestió del DNS del domini a un altre usuari de CDmon.


Esborrar el registre actual: elimina el domini / subdomini del panell.
Per mes informació, podeu contactar amb nosaltres.