Per gestionar la configuració d'un domini del DNS gratuït dinàmic has d'accedir a l'apartat "DNS gratuït" i prémer en l'opció DNS dinàmic.Dins d'aquest apartat, podràs administrar la configuració del DNS dinàmic dels dominis accedint a les diferents opcions que ofereix el panell.
Afegir DNS o Gestió d'usuaris

En l'administració del DNS dinàmic podràs afegir nous dominis i usuaris en la secció "Afegir nou domini amb DNS dinàmic". En aquesta secció amb l'opció "Afegir DNS" podràs afegir un nou domini, i amb l'opció "Gestió d'usuaris" podràs afegir i gestionar els diferents usuaris.


 

Configuració del domini

Podràs visualitzar els registres creats i configurar les DNS del domini a través del quadre d'eines, amb les quals podràs realitzar les següents operacions:


Associar un usuari al domini/subdomini (registre): Des d'aquest enllaç accediràs al formulari on podràs enllaçar un usuari al registre.

Crear un registre A: Accediràs al formulari on podràs crear un subdomini del registre principal o secundari.


Configurar el registre MX: Accediràs al formulari de gestió del registre MX del domini/subdomini.


Assignar IP amb l'usuari: Accediràs al formulari on podràs actualitzar l'IP del domini/subdomini.


Clonar domini:Accediràs al formulari on podràs clonar la configuració d'un altre domini que tinguis configurat.

Transferir DNS: Accediràs al formulari on podràs transferir la gestió del DNS del domini a un altre usuari de cdmon.


Esborrar el registre actual: elimina el domini / subdomini del panell.
Per mes informació, pots contactar amb nosaltres.