Referència ràpida d'ús

Per poder actualitzar la seva IP ha de fer una crida a la següent URL:

https://dinamico.cdmon.org/onlineService.php

amb els arguments via GET següents:

 • enctype=MD5
 • n=nombre_de_usuario
 • p=contraseña_codificada_con_md5

Si l'IP que vol actualitzar és diferent de l'IP que li assigna el sistema, pot definir una IP pròpia amb l'argument "cip".

cip=x.x.x.x

De manera que tindrem:

https://dinamico.cdmon.org/onlineService.php?enctype=MD5&n=usuario&p=1bc29b36f623ba82aaf6724fd3b16718&cip=x.x.x.x

On cip és opcional, ja que en fer la petició via URL el servidor retorna un resultat.

Respostes del servidor

 • La petició https ens retorna una o més variables amb el format següent:

  &resultat=resultat de la petició del servidor&

  on tenim les següents opcions:

 • Quan es fa una petició sense la variable cip i l'autentificació ha estat correcta, ens retorna l'IP actual que detecta el servidor.

  &resultat=guardatok&newip=x.x.x.x&

 • Quan hem enviat la nostra IP mitjançant la variable cip i l'autentificació ha estat satisfactòria.

  &resultat=customok&

 • Ens retorna aquest resultat quan l'autentificació ha estat satisfactòria però l'IP és errònia.

  &resultat=badip&

 • Ens retorna aquest resultat quan l'autentificació no ha estat satisfactòria.

  &resultat=errorlogin&

 • Ens retorna aquest resultat en ocasions excepcionals, només quan modifiquem l'arxiu que processa totes les peticions per obligar a tots els usuaris a actualitzar una nova versió de l'aplicació. En aquest cas, només haurà de posar-se en contacte amb nosaltres per tal d'obtenir la nova URL per fer la petició.

  &resultat=novaversio&

 • Ens retorna aquest resultat, per informar-nos que s'ha guardat bé la configuració i que els canvis no seran efectius fins passats 20 minuts.

  &resultat=guardatok&temps=1200000