• Funcionament general del DNS dinàmic

Tots els dominis han de tenir sempre associats uns servidors per poder ser gestionats, és a dir, el servidor DNS és el que li "diu" a un domini on ha de dirigir-se quan s'ha de mostrar una pàgina web, quan es vol accedir al correu, per connectar al FTP, etc.


Primer de tot, assegurat que el domini està utilitzant els DNS dinàmics de cdmon, ja que si no, no serà possible treballar amb el nostre panell de control de DNS.

A continuació et facilitem els nostres DNS per servidors que treballen amb IP's dinàmiques (IP's que varien amb freqüència):

  • dinamic1.cdmon.net: 46.16.60.166
  • dinamic2.cdmon.net: 46.16.60.159
  • dinamic3.cdmon.net: 35.156.85.88


A la gran majoria de proveïdors no és necessari indicar-los l'IP de cada DNS, no obstant, les facilitem aquí per si de cas és necessari informar-les.


  • Utilitzar els DNS de cdmon

¿Com pots saber quins DNS té associats el domini? Si el domini està registrat a cdmon, des del panell de control tindràs la possibilitat de consultar els DNS associats al domini. Per fer-ho, primer hauràs d'accedir a la gestió del domini: Accés a la gestió del domini


A continuació podràs seleccionar l'opció de "Gestionar servidors": Modificar servidors DNS


En cas que el domini no estigui registrat a cdmon, pots consultar els DNS associats al domini mitjançant un "whois" a la nostra web, a l'apartat de registre de dominis: Realitzar whois


Primer hauràs de realitzar una cerca del teu domini en el cercador Whois i fer clic en la icona de Veure Whois, on apareixerà una finestra nova amb la informació del domini, i on podràs revisar quins DNS utilitza.

En la majoria de casos, el domini sol utilitzar els DNS del propi registrador, per la qual cosa, si en el teu cas el domini no està registrat a cdmon i no utilitza els nostres DNS (dinamic1.cdmon.net, dinamic2.cdmon.net, dinamic3.cdmon.net), hauràs d'accedir al proveïdor on tens el domini registrat i associar-hi els nostres DNS. Tingues en compte que el temps necessari perquè es propagui el canvi de DNS, amb qualsevol domini, sol durar un màxim de 24 hores.


  • Configurar el DNS dinàmic

Un cop tens el domini treballant amb els DNS dinàmics de cdmon, has de revisar la seva configuració mitjançant el panell de control, on podràs editar el DNS del domini o senzillament afegir-lo als servidors DNS, en cas que encara no s'estigui gestionant: Accés a la gestió del domini


A continuació, dins del panell de control del DNS dinàmic, podràs realitzar diverses operacions, com per exemple, crear subdominis, configurar el registre MX, actualitzar l'IP del domini, etc.: Gestió del DNS dinàmic


Hauràs d'associar sempre a cada subdomini un usuari, que prèviament hauràs de crear, de manera que puguis actualitzar constantment l'IP del domini: Asociar usuari a domini/subdomini


En la gestió del DNS dinàmic, podràs crear els subdominis que desitgis i enllaçar-los amb un usuari per actualitzar constantment l'IP del subdomini: Crear subdominis


I a part de poder crear subdominis, pots configurar el correu del domini mitjançant el registre MX, que s'encarrega d'indicar el lloc on s'ubica el correu en un domini: Configurar el registre MX


Com a nota final, tingues present que sempre tens diverses maneres d'actualitzar l'IP del domini/subdominis: Com actualitzar l'IPMés informació

Si tens dubtes, pot consultar el següent enllaç: Preguntes i Respostes.