Funcionament general del DNS dinàmic

Tots els dominis han de tenir sempre associats uns servidors per poder ser gestionats, és a dir, el servidor DNS és el que li "diu" a un domini on ha de dirigir-se quan s'ha de mostrar una pàgina web, quan es vol accedir al correu, per connectar al FTP, etc.


Primer de tot, cal assegurar-nos que el domini està utilitzant els DNS dinàmics de CDmon, ja que si no, no serà possible treballar amb el nostre panell de control de DNS.

A continuació li facilitem els nostres DNS per servidors que treballen amb IP's dinàmiques (IP's que varien amb freqüència):

  • dinamic1.cdmon.net: 46.16.60.166
  • dinamic2.cdmon.net: 46.16.60.159
  • dinamic3.cdmon.net: 35.156.85.88


A la gran majoria de proveïdors no és necessari indicar-los l'IP de cada DNS, no obstant, les facilitem aquí per si de cas és necessari informar-les.Utilitzar els DNS de CDmon

¿Com podem saber quins DNS té associats el nostre domini? Si el domini està registrat a CDmon, des del nostre panell de control tindrà la possibilitat de consultar els DNS associats al domini. Per fer-ho, primer haurà d'accedir a la gestió del domini: Accés a la gestió del domini


A continuació podrà seleccionar l'opció de "Modificar servidors DNS": Modificar servidors DNS


En cas que el domini no estigui registrat a CDmon, pot consultar els DNS associats al domini mitjançant un "whois" a la nostra web, a l'apartat de registre de dominis: Realitzar whois


Primer haurà de realitzar una cerca del seu domini, i una vegada li apareguin els resultats, podrà fer clic a la icona d'"Estat", on apareixerà una finestra nova amb la informació del domini, i on podrà revisar quins DNS utilitza.

En la majoria de casos, el domini sol utilitzar els DNS del propi registrador, per la qual cosa, si en el seu cas el domini no està registrat a CDmon i no utilitza els nostres DNS (dinamic1.cdmon.net, dinamic2.cdmon.net, dinamic3.cdmon.net), haurà d'accedir al proveïdor on té el domini registrat i associar-hi els nostres DNS. Tingui en compte que el temps necessari perquè es propagui el canvi de DNS, amb qualsevol domini, sol oscil·lar entre 24 i 48 hores.


Configurar el DNS dinàmic

Un cop tenim el nostre domini treballant amb els DNS dinàmics de CDmon, hem de revisar la seva configuració mitjançant el nostre panell de control, on podrem editar el DNS del domini o senzillament afegir-lo als nostres servidors DNS, en cas que encara no s'estigui gestionant: Accés a la gestió del domini


A continuació, dins del panell de control del DNS dinàmic, podrà realitzar diverses operacions, com per exemple, crear subdominis, configurar el registre MX, actualitzar l'IP del domini, etc.: Gestió del DNS dinàmic


Haurem  d'associar sempre a cada subdomini un usuari, que prèviament haurem de crear, de manera que puguem actualitzar constantment l'IP del domini: Asociar usuari a domini/subdomini


En la gestió del DNS dinàmic, podrà crear els subdominis que desitgi i enllaçar-los amb un usuari per actualitzar constantment l'IP del subdomini: Crear subdominis


I a part de poder crear subdominis, podem configurar el correu del domini mitjançant el registre MX, que s'encarrega d'indicar el lloc on s'ubica el correu en un domini: Configurar el registre MX


Com a nota final, tingui present que sempre té diverses maneres d'actualitzar l'IP del domini/subdominis: Com actualitzar l'IPMés informació

Si té dubtes, pot consultar el següent enllaç: Preguntes i Respostes.