Important: Actualment aquest sistema nomes s'aplica als servidors Virtual Up.

CDmon disposa d'un sistema automàtic per mantenir la integritat dels servidors, assegurant que tot i tenir un increment considerable de consum per part d'un allotjament, el servidor aguantarà, reduint l'afectació a la resta de pàgines web que hi estan allotjades.

Quan això succeeixi, rebrà un correu on l'informarem del/s allotjament/s que estan causant la saturació i quines mesures s'han pres per mantenir la integritat del servidor.

Exemple del correu que pot rebre

Aquest és un correu electrònic automàtic, generat pel nostre sistema de detecció i prevenció de caigudes dels servidors.

Hem detectat que la pàgina web domini-allotjat.com està tenint un excés de consum de recursos del servidor. Com a conseqüència, el servidor no respon correctament, així com totes les webs que hi estan allotjades.

Per aquest motiu, hem limitat la capacitat de resposta de l'allotjament web domini-allotjat.com, i hem reduït els paràmetres que detallem a continuació:

  • Reducció d'un 20 % en el temps màxim d'execució dels fitxers PHP, de 30 a 24 segons.
  • Reducció d'un 20 % en el nombre màxim de connexions simultànies a la pàgina, de 128 a 102 connexions.

Configuració dels valors

Aquests valors són temporals mentre duri la saturació en el servei i poden ser encara majors si és necessari per mantenir la integritat del servidor. Una vegada disminueixi la càrrega, els valors es restabliran de forma automàtica.

Causes de la saturació

Els motius per els quals un servidor està saturat poden ser variats, entre on es troben:

  • Nombre de visites per sobre del que pot suportar el servidor.
    • Per una pàgina que rep moltes visites
    • Per massa pàgines rebent visites alhora.
  • Problemes de programació que provoquen consums de CPU o de memòria elevats.

Evitar les restriccions

Per evitar aquestes restriccions pot ampliar la CPU i la memòria del servidor Virtual Up des del panell de control, mitjançant el botó “Modificar característiques” a la pàgina de gestió del producte, o bé pot contactar amb el nostre equip de serveis dedicats, des d'on l'ajudarem a realitzar aquesta operació. Pot obtenir mes informació a la pàgina “Modificar les característiques del servidor Virtual Up administrat”.

Facilitats per processar l'ampliació

En ampliar el servidor, pot realitzar el pagament reduint-ne la data de caducitat i pot tornar a l'estat actual executant la mateixa operació, recuperant data de caducitat. Tingui en compte que amb la modificació de característiques, el servidor es reiniciarà i les webs allotjades es quedaran sense servei durant uns minuts.

Informació addicional de consum

Si desitja més informació pot accedir a la pàgina “Gràfiques de hardware” del panell de control del servidor Virtual Up, on podrà veure les gràfiques del sistema (ús de CPU i ús de memòria) i les gràfiques del servei web.