Si necessites comprovar les característiques o estat del servei del teu servidor Virtual, has d'accedir a la gestió del Virtual des del teu panell de control de cdmon i prémer en l'opció Informació del servidor.En la següent pantalla podràs observar tres grans blocs; Informaci del servidor Virtual, Informació del servei i Llistat actual (amb el llistat d'allotjaments).


Informació del servidor Virtual

En aquest bloc tens una visió general de les característiques del servidor Virtual Up.La informació del servidor Virtual Up es compon dels següents elements:

 • IP del sevidor: Ip assignada al servidor.
 • IPs secundàries: Ips assignades al servidor.
 • Quantitat de cores: nombre de processadors del servidor.
 • Espai en disc: espai a repartir entre els allotjaments.
 • Espai útil: espai real després de la instal·lació del sistema.
 • Memòria assignada: memòria assignada al servidor.
 • Amplada de banda contractada: amplada de banda del servidor.
 • Transferència contractada: transferència contractada del servidor.


Informació del servei

En aquest bloc tens una visió general de l'estat del teu servidor Virtual Up.La informació del servei es compon dels següents elements:

 • Etiqueta assignada al servei: nom assignat al servidor.
 • Estat: estat en què es troba el servidor.
 • Espai en disc utilitzat: Espai total utilitzat pels allotjaments del servidor
 • Nº Hostings: Número d'allotjaments creats al servidor..
 • Espai utilitzat en disc per correu: espai total consumit per als comptes de correu.
 • Transferència consumida: transferència total consumida pels allotjaments web.
 • CronJobs utilitzats: nombre de crons en ús.
 • Comptes de correu utilitzades: nombre total de comptes de correu utilitzades als allotjaments.
 • BBDDs utilitzades: nombre total de bases de dades utilitzades als dominis allotjats.
 • Comptes de FTP utilitzades: nombre total de comptes FTP utilitzades als dominis allotjats.

Llistat dels allotjaments del servidor virtual UP

Per defecte, apareix la llista dels recursos assignats a cada allotjament. 


En aquest llistat podràs veure l'espai consumit per cada allotjament, la transferència mensual consumida, el nombre de sol·licituds acumulades al mes i el nombre de correus, BBDD i crons utilitzats.


Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png podrà accedir al panell de control de l'allotjament.Finalment, podràs descarregar en format CSV el llistat dels allotjaments creats al servidor virtual.

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.