En la següent imatge obtenim una visió general de les característiques del servidor Virtual Up.

44411cat.png

La informació del servidor Virtual Up es compon dels següents elements:

 • IP del sevidor: Ip assignada al servidor.
 • IPs secundàries: Ips assignades al servidor.
 • Quantitat de cores: nombre de processadors del servidor.
 • Espai al disc: espai a repartir entre els allotjaments.
 • Memòria assignada: memòria assignada al servidor.
 • Amplada de banda contractada: amplada de banda del servidor.
 • Transferència contractada: transferència contractada del servidor.

44412cat.png

La informació del servei es compon dels següents elements:

 • Etiqueta assignada al servei: nom assignat al servidor.
 • Estat: estat en què es troba el servidor.
 • IP del servidor: Ip assignada al servidor.
 • Dominis assignats: Número d'allotjaments creats al servidor.
 • Espai en disc utilitzat: Espai total utilitzat pels allotjaments del servidor.
 • Transferència assignada: transferència assignada als allotjaments del servidor.
 • Transferència consumida: transferència total consumida pels allotjaments web.
 • Comptes de correu utilitzades: nombre total de comptes de correu utilitzades als allotjaments.
 • CronJobs utilitzats: nombre de crons en ús.
 • Comptes de FTP utilitzades: nombre total de comptes FTP utilitzades als dominis allotjats.
 • BBDDs utilitzades: nombre total de bases de dades utilitzades als dominis allotjats.

Llistat dels allotjaments del servidor virtual UP

Per defecte, apareix la llista dels recursos assignats a cada allotjament. Indicant l'espai assignat, el nombre d'usuaris FTP, correus, BBDD, crons i si estan habilitats el PHP i l'antispam.

44413cat.png

Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png podrà accedir al panell de control de l'allotjament.

Pot modificar el llistat dels recursos assignats per la llista dels recursos consumits seleccionant-lo al desplegable.

44414cat.png

En aquest llistat podrà veure l'espai consumit per cada allotjament, la transferència mensual consumida, el nombre de sol·licituds acumulades al mes i el nombre de correus, BBDD i crons utilitzats.

Finalment, podrà descarregar en format CSV el llistat dels allotjaments creats al servidor dedicat.