Des del panell de control dels servidors Virtual Up administrats, podrà gestionar el seu servidor còmodament. El panell es composa d'una secció administrativa i una altra secció de control i gestió del servidor.

Gestió administrativa

Des de la secció administrativa se li permetrà realitzar operacions administratives com renovar, ampliar característiques i canviar a un altre servidor en cas de que tingui un altre contractat.

 

cat_002.png

  • Canviar al servidor: Seleccionant el camp desplegable podrà accedir directament el panell de control d'altres servidors que tinguem actius.
  • Inici panell: Prement sobre la icona CD, accedirà a la pàgina principal del panell de control de CDmon.
  • Etiqueta: Nom del servidor actiu.
  • Servidor: Tipus de servidor contractat.
  • Modificar característiques: Botó que li permetrà accedir a un formulari per sol·licitar possibles ampliacions del seu servidor dedicat.
  • Estat: Estat del servidor virtual.
  • Vàlid fins el: Data de caducitat del seu servidor.
  • Renovar servidor:Botó que li permetrà accedir a la renovació del seu servidor contractat.

Control i gestió del servidor

Amb les eines de control i gestió podrà gestionar l'alta dels seus allotjaments, llistar i gestionar els hostings actius i obtenir informació del estat del servidor.

info2.png  Informació del virtual: des d'aquesta secció podrà accedir a les dades bàsiques del seu servidor.
creaaloj.png  Crear allotjament: formulari per donar d'alta allotjaments web al seu servidor.
gestaloj.png  Gestionar allotjaments: des d'aquesta secció podrà gestionar, modificar i esborrar els hostings actius al seu servidor.
Iconatrans.png  Control de Transferència: secció per gestionar el control de transferència dels allotjaments.
iconanewslettervirtualst.png  Enviaments newsletter: secció per gestionar els enviaments dels usuaris newsletter creats als allotjaments.
gestiona.png  Panell gestiona: secció per carregar un nou disseny del panell de control marca blanca del seu servidor.
graficos.png  Gràfiques de hardware: gràfiques de control del hardware i software del seu servidor dedicat.
grafred.png  Gràfiques de xarxa: gràfiques del tràfic de xarxa generat pel seu servidor.
grafiquesconsum.png  Gràfiques de consum: gràfiques de consum generat pel seu servidor.
Iconacobros2.png  Cobraments i Renovacions: secció on renovaran el seu servidor dedicat.