En aquest apartat es mostraran dues dades:

 

Espai al disc

Mostrarà un gràfic amb l'espai disponible i l'espai consumit.

 esp_vup_graf_consum01.png

 

Polsant el botó "Desglossament de l'espai en disc", detallarà l'espai web, MySQL i correu.

 

Transferència consumida

Mostrarà un gràfic per dies del consum realitzat pel servidor Virtual Up, es podrà seleccionar el mes a consultar i el mostrarà el detall per dia.

 esp_vup_graf_consum02.png