Al accedir a la secció d'ampliar característiques ens apareixerà un formulari on podrem modificar la configuració del servidor Virtual Up.

cat_006.png

En aquest formulari podrem modificar: Cores, Memòria Ram, Espai en disc o Hostings allotjats. Si modifica Cores, Ram o Espai en Disc, es reiniciarà automàticament el servidor Virtual Up.

 

Els imports s'han obtingut calculant la contractació anual prorratejada mensualment.

 

Un cop modificades les característiques del nostre servidor Virtual Up, polsarem:

cat_007.png

Ens mostrarà els canvis realitzats i la modificació en les dades contractuals.

modcaracteristiques1.png

En el cas de que sigui necessari modificar alguna dades, polsarem:


I tornarem a la pàgina anterior per continuar modificant les dades.

 

Si estem d'acord amb les dades que es mostren per pantalla, polsarem:

modcaracterisiticas3.png

Durant el procés de modificació de les característiques de la màquina Virtual Up, ens mostrarà una barra de procés i l'Estat del servidor serà "En procés".

Un cop finalitzada, l'Estat tornarà a "Actiu" i ja podrem treballar amb la màquina amb la nova configuració.