Pregunta: ¿Què significa VPS?
Resposta: VPS és un acrònim de l'anglès que significa Virtual Private Server, que vol dir Servidor Privat Virtual.

 

P: ¿Per què serveix un Servidor Privat Virtual?
R: Un VPS pot realitzar les mateixes funcions que un servidor dedicat: servidor web, de correu, de streaming, d'escriptori remot, etc.

P: ¿Llavors, si pot fer el mateix, són el mateix?
R: No exactament. Com bé indica el nom de Servidor Privat Virtual, el servidor és virtual i no físic. Vegem en què consisteix:

Un servidor dedicat és una màquina física, amb tots els seus components (memòria, CPU, disc, etc.). Mitjançant un software especial podem dividir aquests recursos físics del servidor i aïllar-los independentment.

En separar-los, i mitjançant aquest software especial, podrem emular dins de la màquina física diferents màquines virtuals que a nivell lògic es comportaran exactament igual que una màquina física.

Per exemple, si dividim els recursos d'un servidor en 10 parts, obtindrem que cada màquina virtual comptarà amb 1/10 part dels recursos d'un servidor físic. El servidor físic que alberga els servidors virtuals s'anomena col·loquialment servidor pare i els servidores virtuals, fills. També s'ha de tenir en compte que la relació de recursos prestats vs recursos disponibles mai és 1/1, sinó que existeix una pèrdua de rendiment respecte al servidor físic. Aquesta pèrdua de rendiment és un % petit que amb cada nova versió del software que ens permet fer la virtualització, va disminuint.

P: És a dir que un servidor virtual, en realitat, ¿és una porció d'un servidor físic?
R: Exacte. Però recordem que només és possible fer-ho amb un software especial. A CDmon utilitzem XEN, que ens permet oferir servidors amb una virtualització completa.

P: ¿Virtualització completa?
R: Existeixen dos tipus de virtualització:

Paravirtualització: El servidor pare comparteix el seu kernel (cor del sistema operatiu) amb els fills (servidors virtuals). Amb això s'obté un grau més gran de rendiment per servidor virtual, però en canvi es perd més llibertat que amb la virtualització completa. De moment, la paravirtualització només es pot realitzar amb sistemes Linux, quedant exclosos altres sistemes operatius com podria ser el Windows.

Virtualització completa: Els fills (servidors virtuals) no comparteixen res amb els pares. Tots els recursos estan clarament delimitats. La pèrdua de rendiment és una mica més gran que en la paravirtualització però s'aconsegueix disposar d'una emulació més perfecta, amb la qual cosa podrem instal·lar qualsevol sistema operatiu en aquest servidor virtual.

P: ¿Quins avantatges principals té utilitzar un servidor virtual?
R: La majoria dels servidors d'Internet no utilitzen mai tots els seus recursos físics. Hi ha molts servidors que tenen una mitjana de consum de recursos que es situa entre un 2% i un 5% del total del servidor, amb la qual cosa s'assumeixen en realitat unes despeses d'emmagatzematge (housing), elèctriques i d'adquisició molt més elevades del que seria necessari.

Amb la virtualizació, aquest problema queda resolt, ja que podrem crear servidors virtuals en una màquina física amb els recursos òptims.

P: ¿Quins productes ofereix CDmon?
R:
A CDmon creiem que cada projecte es requereix d'unes característiques tècniques diferents, es per això que els nostres servidors virtuals son totalment configurables i escalables.

Pot accedir a la pàgina del servidor Virtual Up Administrat per veure que li podem oferir.

P: ¿Quines diferències hi ha entre un allotjament web professional Preserver i un servidor virtual administrat?
R: Una de les diferències principals és que el Preserver50 és per a un únic domini associat i el servidor virtual permet allotjar tants dominis com es vulgui, amb l'única limitació dels recursos físics del servidor.

El Preserver és un allotjament en règim compartit. Això vol dir que, encara que a través de configuracions del sistema es garanteixin uns recursos mínims, aquests estan compartits amb la resta d'allotjaments del Preserver. Això fa que la gestió del Preserver sigui més senzilla, la qual cosa repercuteix en un preu més competitiu.

Els servidors virtuals estan aïllats els uns dels altres a través d'un software especial, la qual cosa fa que no comparteixin el sistema operatiu amb la resta de virtuals, malgrat estar dins d'un mateix servidor. Per tant, no comparteixen els recursos del servidor; cada un té assignats uns recursos exclusius i dedicats.

P: ¿Puc ampliar la potència del meu servidor virtual?
R: Sí, es pot ampliar del pla inicial fins al pla més complet (passar del Core 1 al Core 2,3 i 4).

P: ¿És possible ampliar el meu servidor virtual a més de 100GB d'espai?
R: Inicialment no és possible, la quota de disc no és ampliable. Però tenim previst de cara al futur anar millorant l'ús d'aquesta tecnologia per oferir la possibilitat d'ampliar l'espai segons les necessitats existents.

P: ¿Què faig si el servidor virtual més gran se'm fa petit?
R: Llavors és l'hora de migrar a un servidor físic. Disposem de servidors dedicats administrats de gamma mitjana i gamma alta.

P: ¿Puc ampliar la transferència del meu servidor virtual?
R: Si, es pot ampliar la transferència al seu servidor virtual. Depenent del tipus de servidor tindrà 1000, 1250, 1500 o 1750 GB de transferència mensual. En cas de necessitar més transferència pot sol·licitar una ampliació al nostre departament comercial.

P: ¿Hi ha alguna manera de veure quin consum està tenint el meu servidor virtual?
R: El servidor virtual té accés a estadístiques de consum i gràfiques de xarxa, amb la qual cosa en tot moment vostè tindrà accés a la visualització d'aquestes gràfiques i podrà monitoritzar el consum del seu servidor i la velocitat de xarxa.

P: ¿Hi ha alguna limitació per als allotjaments que dono d'alta al servidor virtual administrat?
R: Per tal de mantenir l'equilibri del servidor i evitar una caiguda brusca del servei, els allotjaments vénen amb un màxim de sol·licituds simultànies. Aquest límit màxim està dissenyat perquè el 99% de les pàgines allotjades no tinguin cap tipus de problema amb el límit de consum. En cas d'haver d'allotjar una pàgina web amb un consum superior, tant sols s'haurà de contactar amb el departament tècnic, que augmentarà el nombre de sol·licituds concorrents fins el màxim permès pels recursos del servidor.

P: ¿Per què si el Servidor Virtual té 100 GB d'espai en disc, m'apareix que tinc disponible menys espai?
R: Quan vostè contracta un Servidor Virtual, disposa d'un disc de 100 GB d'espai total. Perquè el servidor estigui operatiu, s'utilitza cert espai per a les particions i instal·lació del sistema operatiu (8 GB aprox.), per tant realment disposarà d'uns 92 GB d'espai lliure.