En aquest apartat podrà establir els enviaments diaris dels allotjaments del servidor virtual.

Li apareixerà el llistats dels allotjaments als que ha assignat enviaments amb el usuari newsletter. Amb la icona de la dreta podrà editar el nombre d'enviaments.