Per a accedir a la gestió de cobraments i renovacions del Virtual, primerament ha d'accedir a la gestió genèrica del propi servidor:


Dades del pagament actual del seu allotjament

  • Data de caducitat: Pròxima data de caducitat del seu allotjament web.
  • Forma de pagament: Tipus de pagament seleccionat per a la renovació del seu allotjament web.
  • Renovar: Polsant el botó, accedirem directament a la pantalla de renovació de l'allotjament.

 

Cancel·lació de renovacions

Marqui la casella "No desitjo renovar" perquè el seu allotjament no es renovi automàticament si la forma de pagament seleccionada és mitjançant rebut bancari. Un cop marcada la casella, ja no rebrà més avisos de renovacions.