En aquest apartat podrà gestionar la transferència dels allotjaments creats al servidor virtual.Activar control individual: amb aquesta opció activa podem gestionar el control de transferència de manera individual per a cada allotjament.

Desactivar control individual: si desactivem el control individual, la transferència es comptabilitzarà de manera global per a tot el servidor virtual.

Informació de Transferència

En aquest apartat se'ns mostrarà la gràfica del consum de transferència. La informació serà diferent si està actiu el control individual.

Control individual actiu: apareix la transferència assignada als allotjaments i la total consumida.

Control individual inactiu: mostra només el consum total de transferència.

Llistat dels allotjaments del servidor

Amb el control individual actiu apareix la llista dels allotjaments creats al servidor virtual, on podrem assignar la transferència que vulguem a cada allotjament.

A la informació se'ns mostrarà la Transferència consumida, la Transferència assignada i si està habilitada l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de la transferència.

Polsant la iconapodrem editar la transferència assignada i tindrem l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de transferència.

Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png accedirem al panell de control de l'allotjament.

En aquest apartat també podrà descarregar en format CSV el llistat dels seus allotjaments.