Per defecte, apareix el llistat bàsic dels allotjaments creats al servidor virtual.Mitjançant el camp desplegable podrem realitzar les següents operacions:


GESTIONAR: seleccionant aquesta opció, saltarem al panell de control de l'allotjament web del domini.

MODIFICAR DADES: accedim a un formulari on podem modificar les característiques de l'allotjament web.

DESACTIVAR: desactiva l'allotjament web temporalment. Mantenint la configuració dels comptes i el contingut dels FTP's.

ELIMINAR: elimina l'allotjament web del servei Multihost. Esborra les configuracions i el contingut del FTP.