Pregunta: Què són els contactes dels dominis?
Resposta:
Els contactes dels dominis són les dades que apareixen al registre d'un domini concret. Les dades solen estar formades per nom i cognoms, empresa, adreça, ciutat, país, correu electrònic, telèfon, etc.

P: Quins tipus de contactes hi sol haver?
R:
Segons l'extensió del domini tindrem varis contactes fins a un total de quatre. Solen ser el contacte titular (Propietari, ha de ser persona física o empresa, no es permet la cotitularitat), el contacte administratiu, el contacte tècnic i el contacte de pagament.

P: Per a què serveixen els contactes?
R:
Cada contacte pot tenir diferents usos: el contacte titular serà sempre l'únic propietari legítim del domini, també serà la persona responsable de l'ús del domini, per la qual cosa ha d'assumir la responsabilitat del que es faci amb el domini. El contacte administratiu sol ser el responsable de la gestió i és imprescindible, per exemple, en el moment de transferir el domini. El contacte tècnic és la persona amb qui hem de contactar per problemes tècnics, i el contacte de facturació es contacta per temes relacionats amb el cobrament del domini, i també es pot utilitzar per a fer la factura. Però a CDmon tenim contactes de facturació independents dels dominis. En moltes ocasions s'introdueixen les mateixes dades en diversos contactes, i pot ser el mateix contacte per a tots ells.

P: Es poden modificar?
R:
Depèn directament de l'extensió. Els dominis gtld (.com, .net, .org, .cat, .info, etc.) permeten realitzar modificacions de tots els contactes des del mateix registrador i en uns instants. En canvi, altres extensions requereixen alguns procediments especials:

P: Puc saber les dades dels contactes d'un domini encara que no sigui meu?
R:
Sí, les podeu saber fent una consulta Whois al domini del qual voleu conèixer els contactes. CDmon, com a registrador acreditat per la ICANN, té una pàgina de consulta Whois. Introduint-hi el domini i fent clic a "Obtenir informació" se us mostrarà una finestra amb les dades del domini. Aquest servei és útil per a diverses aplicacions, també hi obtindreu la informació dels servidors DNS del domini.

P: Es mostren els contactes dels meus dominis?
R:
Han de mostrar-se. Seguint la normativa de la ICANN, els registradors i registries s'han de mostrar obligatòriament.

P: Puc ocultar els contactes dels dominis?
R:
Hi ha extensions que permeten activar un servei de Whois privat. Les extensions que no tenen aquest servei a CDmon són els dominis .es i .eu, per causa de la complexitat tècnica i/o legal de les extensions. Aquest servei està inclòs en el registre dels dominis a CDmon per a la resta d'extensions. Una vegada activat el Whois privat no es mostraran les vostres dades i es mostraran uns contactes genèrics que indiquen que està activat.

P: Què és el NIC_HANDLE (també anomenat identificador)?
R: Es tracta de l'identificador que reben els contactes dels dominis .es. Els crea ESNIC quan registreu un domini .es a CDmon. Aquests contactes inclouen informació com nom i cognoms, adreça, telèfon, compte de correu, etc. L'identificador de cada contacte és del tipus XXXX-ESNIC-F4. Podeu utilitzar el mateix contacte Nic_Handle per a tots els contactes del domini (contacte administratiu, tècnic, etc.) i també per als contactes d'altres dominis .es que ja hagueu registrat o registreu en el futur.