Dins del seu servidor dedicat a l'apartat de Firewall, podrà activar o desactivar el Firewall d'Aplicació Web (WAF) per als seus allotjaments. Una vegada hi accedim, a la part superior trobarem el botó amb l'estat "Desactivat", que ens servirà per activar el WAF en el servidor dedicat:Aleshores, veurà la icona indicant "Activat":IMPORTANT: aquesta opció instal·la el Firewall d'Aplicació Web (WAF) al seu servidor dedicat. Això li permet activar i desactivar l'estat del servei en els seus allotjaments tant de forma individual com massiva. En el requadre petit pot activar o desactivar el WAF individualment als allotjaments del seu servidor dedicat i a la part superior té disponibles les opcions massives per realitzar el canvi a tots o a diversos allotjaments simultàniament.  

Si clica el nom de l'allotjament, accedirà a l'apartat individual del WAF corresponent a les eines avançades per poder visualitzar la gràfica d'accessos i també tindrà l'opció per modificar-ne l'estat.