Dades del pagament actual del seu servidor dedicat

41491cat.png
  • Data de caducitat: Pròxima data de caducitat del seu servidor dedicat.
  • Forma de pagament: Tipus de pagament seleccionat per a la renovació del seu servidor dedicat.
  • Renovar: Polsant el botó, accedirem directament a la pantalla de renovació del servidor dedicat.

Llistat dels cobraments realitzats

41492cat.png
  • Data: Data de realització del pagament realitzat.
  • Import: Quantitat satisfeta per a la renovació.
  • Forma de pagament: Pot ser mitjançant transferència bancària, pagament amb targeta o rebut bancari.

Cancel·lació de renovacions

41493cat.png

Marqui la casella "No desitjo renovar" perquè el seu servidor dedicat no es renovi automàticament si la forma de pagament seleccionada és mitjançant rebut bancari. Un cop marcada la casella, ja no rebrà més avisos de renovacions.