Pregunta: Què és un servidor dedicat?
Resposta: A Internet s'anomenen habitualment servidors dedicats els ordinadors que estan especialment condicionats per estar connectats les 24 hores del dia a Internet, realizant funcions específiques com les de servidor web, de correu, streaming, etc.

 

P: Quins tipus de servidors són els més freqüents?
R:

  • Servidor web: és el servidor que permet allotjar les pàgines web i servir-les als navegadors del client.
  • Servidor de correu: és el servidor que brinda el servei de correu.
  • Servidor streaming: és el servidor que ofereix serveis de streaming.

 

P: Necessito un servidor dedicat per a cada servei?
R: No, un únic servidor dedicat pot realitzar totes aquestes funcions juntes.

P: De quins servidors dedicats disposa CDmon?
R: A CDmon oferim dos tipus de servidors dedicats:

Administrat: ajunta els serveis web i de correu en un únic servidor. L'equip tècnic de CDmon s'encarrega de realitzar el seu manteniment diari, així com de monitoritzar-lo les 24 hores del dia per actuar davant de qualsevol imprevist. El servidor administrat s'anomena Multihost, ja que té accés a un panell de control propi de CDmon que li permet crear, modificar i esborrar allotjaments; així com gestionar-los individualment amb totes les seves opcions.

No administrat: és un servidor físic ubicat a les instal·lacions de CDmon amb un accés permanent a Internet i una vigilància primària a nivell de connectivitat i de hardware. El client té accés a una consola de gestió remota que li permetrà instal·lar el sistema operatiu que prefereixi, i administrar-lo com cregui més convenient. CDmon proveeix les eines necessàries perquè el client pugui gestionar el servidor de la manera més semblant a com seria disposar-ne a les seves pròpies instal·lacions: accés remot a nivell de BIOS, reinicis remots, reinstal·lació del sistema operatiu, etc.

P: Quin dels dos escullo?
R: El servidor administrat Multihost s'ha dissenyat per a tots aquells clients que desitgen delegar-ne l'administració a un tercer, per externalitzar el servei de manteniment del servidor.

El servidor no administrat està disponible per a tots aquells clients que desitgen tenir el control de la gestió del servidor. O bé per aquells clients que necessiten un servei més exclusiu que el que podem oferir a través del servidor Multihost.

P: Quin és el principal avantatge del servidor administrat de CDmon?
R: El servei és completament administrat i inclou un manteniment integral del servidor, en què un tècnic revisa diàriament que el servidor es mogui dins dels paràmetres adequats. També inclou un servei de monitorització 24/7 amb intervenció directa en cas de fallida del servidor. Amb això, el client s'estalvia  despeses importants en el manteniment del servidor, ja que estalvia les hores de gestió i es beneficia de l'àmplia experiència dels nostres tècnics en la gestió de servidors d'Internet.

P: Quin és el principal avantatge del servidor no administrat de CDmon?
R:
Tots els nostres servidors no administrats van amb un KVM dedicat i d'ús exclusiu que li permetrà a l'administrador del servidor realitzar les opcions més necessàries:

  • Reinici del servidor
  • Accés remot al sistema en cas d'error intern del S.O.
  • Instal·lació/reinstal·lació del sistema operatiu.
P: Quines característiques tenen?
R: Pot accedir a la taula de característiques del servidor dedicat administrat.

Pot accedir a la taula de característiques del servidor dedicat no administrat.