Una vegada polsem el botó de "Crear allotjament", accedirem a un formulari que ens permetrà crear l'allotjament web repartint els recursos disponibles.El primer pas de tots serà el de Dades bàsiques del nou allotjament


 • Domini per allotjar: nom del domini que volem allotjar al servidor.
 • Espai al disc: espai al disc de l'allotjament web que anem a crear.
 • Transferència mensual: transferència assignada de què disposarà l'allotjament.
 • Desactivar al 110%: marcant aquesta casella l'allotjament es desactivarà quan superi el 110% del consum de transferència.
 • Comptes FTP: nombre de comptes FTP de què disposarà l'allotjament web.
 • Vol servei de correu per aquest allotjament?: activarem aquesta opció únicament si es vol utilitzar el servei de correu a CDmon.
 • Comptes de correu: apareix al activar l'opció anterior i és obligatori indicar com a mínim un compte de correu.
 • Activar Antivirus/Antispam: filtre antivirus/antispam per als comptes de correu.
 • Activar PHP: possibilitat d'activar el PHP.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre de bases de dades de què disposarà l'allotjament web.
 • Cronjobs: nombre de crons de què disposarà l'allotjament web.
 • Configurar DNS automàticament: opció que configura les DNS a cdmon.com del domini allotjat al servidor.


NOTA: En cas de tenir la transferència individual desactivada, no li permetrà assignar la transferència al hosting que vol crear. Pot clicar aquí per veure com gestionar la transferència del servidor dedicat.Després d'omplir correctament els camps, polsarem el botó per anar al pas 2: Dades de connexió • Dades de connexió per al panell de control: dades de connexió per al panell de control de l'allotjament web del domini. Aquest panell de control és de marca blanca i s'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/pcontrol.
 • Dades de connexió per a les estadístiques: dades de connexió per a les estadístiques de l'allotjament web. S'hi accedeix a través de l'adreça www.dominiallotjat.com/stats

Finalment, només queda l'últim pas, el de confirmar dades

Quan haguem omplert correctament les següents dades, polsarem el botó confirmar dades, on podrem repassar les dades facilitades. Si la informació proporcionada és correcta, procedirem a finalitzar l'alta de l'allotjament web al nostre servidor dedicat. Rebrem un correu electrònic a l'email de contacte de l'usuari de CDmon, amb una còpia de totes les dades de l'allotjament web creat.