Tràfic de la targeta de xarxa 0: gràfiques de xarxa de la boca 0 de la targeta de xarxa principal del servidor. La boca 0 és la connexió a Internet del servidor dedicat.

fig06.png

Errors i Col·lisions de la targeta de xarxa 0: tal com indica el nom, aquesta gràfica fa referència als paquets de dades perdudes, errors en les transmissions o col·lisions de dades. El més usual és que aquesta gràfica no contingui dades.

fig07.png

Tràfic de la targeta de xarxa 1: gràfiques de xarxa de la boca 1 de la targeta de xarxa secundària del servidor. La boca 1 és la connexió a la intranet del servidor dedicat, és on normalment es realitza la còpia de seguretat i d'altres tasques internes.

Errors i Col·lisions de la targeta de xarxa 1: la mateixa descripció que la targeta de xarxa 0, però aplicada a la boca 1.

Netstat: gràfica que mostra el tipus de connexions en el moment de la captura del valor.

fig08.png

  • active: nombre d'inicis de connexions TCP actives.
  • passive: nombre d'inicis de connexions TCP passives.
  • failed: nombre d'intents fallits de connexions TCP.
  • resets: nombre de connexions TCP reiniciades.
  • established: nombre de connexions obertes.