gestionarallotjamentdedicat1.png

Per defecte, apareix el llistat bàsic dels allotjaments creats al servidor dedicat.

Selección_001.png

Mitjançant el camp desplegable podrem realitzar les següents operacions:

gestionarallotjamentdedicat3.png

 

GESTIONAR: seleccionant aquesta opció, saltarem al panell de control de l'allotjament web del domini.

MODIFICAR DADES: accedim a un formulari on podem modificar les característiques de l'allotjament web.

DESACTIVAR: desactiva l'allotjament web temporalment. Mantenint la configuració dels comptes i el contingut dels FTP's.

ESBORRAR: elimina l'allotjament web del servei Multihost. Esborra les configuracions i el contingut del FTP.

gestionarallotjamentdedicat7.png

Si polsa el desplegable del llistat podrà seleccionar el llistat extens.

gestionarallotjamentdedicat5.png

Amb el Llistat extens dels allojaments pot gestionar els allotjaments observant les característiques utilitzades per cadsacun.

Amb la icona GestionarAlojamiento-IconoE.pngpodrà editar les dades de l'allotjament.

gestionarallotjamentdedicat6.png

Amb la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png accedirà al panell de gestió de l'allotjament.

Polsant l'opció Descarregar en format CSV podrà descarregar el llistat dels allotjaments creats amb les seves característiques.