A la següent imatge tenim una visió general dels elements disponibles.

info_servidor.jpeg

La informació del servidor dedicat es compon dels següents elements:

 • IP del servidor: Ip assignada al servidor dedicat.
 • Mascara: La mascara de subxarxa del servidor dedicat.
 • Porta d'enllaç: La porta d'enllaç del servidor dedicat.
 • IPs secundàries: IPs addicionals contractades en el servidor dedicat.
 • Quantitat de CPUs: Número i model de CPUs del servidor.
 • Quantitat de discos: Número i model dels disc durs del servidor.
 • Memòria instal·lada: Memòria RAM de la que disposa el servidor.
 • Ample de banda contractat: L'ampla de banda disponible en el servidor.

 

informacio.jpeg

 • Dominis assignats: dominis assignats.
 • Espai de disc assignat: espai assignat / màxim d'espai al disc global que es pot assignar als allotjaments web.
 • Espai de disc utilitzat: espai total ocupat pels allotjaments web.
 • Transferència assignada: transferència assignada als allotjaments del servidor dedicat.
 • Transferència consumida: transferència total consumida pels allotjaments web.
 • Comptes de correu: nombre total de comptes de correu assignats als allotjaments.
 • CronJobs assignats: nombre de crons assignats als allotjaments.
 • CronJobs utilitzats: nombre de crons en ús.
 • Comptes de FTP: nombre total de comptes FTP que s'han assignat als dominis allotjats.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre total de bases de dades que s'han assignat als dominis allotjats.

 

Llistat dels allotjaments del servidor dedicat

Per defecte apareceix la llista dels recursos assignats a cada allotjament. Indicant l'espai assignat, el nombre d'usuaris FTP, els correus, BBDD, crons i si estan habilitats el PHP i l'antispam.
asignats.jpeg
Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png podrà accedir al panell de control de l'allotjament.
Pot modificar el llistat dels recursos assignats per la llista dels recursos consumits seleccionant-lo al desplegable.
consumits.jpeg
En aquest llistat podrà veure l'espai consumit per cada allotjament, la transferència mensual consumida, el nombre de sol·licituds acumulades al mes i el nombre de correus, BBDD i crons utilitzats.
Finalment, podrà descarregar en format CSV el llistat dels allotjaments creats al servidor dedicat.