Si necessites comprovar les característiques o estat del servei del teu servidor Dedicat Administrat, has d'accedir a la gestió del servidor des del teu panell de control de cdmon i prémer en l'opció Informació del servidor.


En la següent pantalla podràs observar tres grans blocs; Informació del servidor Dedicatl, Informació del servei i Llistat actual (amb el llistat d'allotjaments).


Informació del servidor Dedicat

En aquest bloc tens una visió general de les característiques del servidor Dedicat Administrat.La informació del servidor dedicat es compon dels següents elements:

 • IP del servidor: IP assignada al servidor dedicat.
 • Mascara: la mascara de subxarxa del servidor dedicat.
 • Porta d'enllaç: la porta d'enllaç del servidor dedicat.
 • IPs secundàries: IPs addicionals contractades en el servidor dedicat.
 • Quantitat de CPUs: Número i model de CPUs del servidor.
 • Quantitat de cores: nombre de cores segons processador.
 • Quantitat de discos: número i model dels discs durs del servidor.
 • Memòria instal·lada: memòria RAM de la que disposa el servidor.
 • Ample de banda contractat: l'ampla de banda disponible en el servidor.

 

Informació del serveis

En aquest bloc tens una visió general de l'estat del teu servidor Dedicat Administrat.La informació del servei es compon dels següents elements:

 • Dominis assignats: número de dominis assignats.
 • Espai de disc assignat: espai assignat / màxim d'espai al disc global que es pot assignar als allotjaments web.
 • Espai de disc utilitzat: espai total ocupat pels allotjaments web.
 • CronJobs assignats: nombre de crons assignats als allotjaments.
 • CronJobs utilitzats: nombre de crons en ús.
 • Comptes de correu assignades: nombre total de comptes de correu assignats als allotjaments.
 • Comptes de correu utilitzats: nombre de comptes de correu en ús.
 • BBDD MySQL / PostGreSQL: nombre total de bases de dades que s'han assignat als dominis allotjats.
 • BBDDs utilitzades: nombre total de bases de dades utilitzades als dominis allotjats.
 • Comptes de FTP assignats: nombre total de comptes FTP que s'han assignat als dominis allotjats. 
 • Comptes de FTP utilitzades: nombre total de comptes FTP utilitzades als dominis allotjats.


Llistat dels allotjaments del servidor dedicat

Per defecte, apareix la llista dels recursos assignats a cada allotjament. Indicant l'espai assignat, el nombre d'usuaris FTP, els correus, BBDD, crons i si estan habilitats el PHP i l'antispam.


Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png podràs accedir al panell de control de l'allotjament.

Pots modificar el llistat dels recursos assignats per la llista dels recursos consumits seleccionant-lo al desplegable.En aquest llistat podràs veure l'espai consumit per cada allotjament, la transferència mensual consumida, el nombre de sol·licituds acumulades al mes i el nombre de correus, BBDD i crons utilitzats.


Finalment, podràs descarregar en format CSV el llistat dels allotjaments creats al servidor dedicat. 
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.