En aquest apartat podrà gestionar la transferència dels allotjaments creats al servidor dedicat.

Control de transferència individual

control_transferencia1.png

Activar control individual: amb aquesta opció activa, podem gestionar el control de transferència de manera individual per a cada allotjament.

Desactivar control individual: si desactivem el control individual, la transferència es comptabilitzarà de manera global per a tot el servidor.

Informació de Transferència

En aquest apartat se'ns mostrarà la gràfica del consum de transferència. La informació serà diferent si està actiu el control individual.

Control individual actiu: apareix la transferència assignada als allotjaments, així com la total consumida.

controltransferenciaindividual.png

Control individual inactiu: mostra només el consum total de transferència.

controltransferencianoindifividual.png

Llistat dels allotjaments del servidor

Amb el control individual actiu apareix la llista dels allotjaments creats al servidor i on podrem assignar la transferència que vulguem a cada allotjament.

control_transferenciaallotjaments.png

A la informació se'ns mostrarà la Transferència consumida, la Transferència assignada i si està habilitada l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de la transferència.

Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoE.png podem editar la transferència assignada i tenim l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de transferència.

control_transferenciaallotjaments2.png

Polsant la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png accedirem al panell de control de l'allotjament.

En aquest apartat també podrà descarregar en format CSV el llistat dels seus allotjaments.