CDmon vetlla pel bon funcionament i la operativitat dels servidors administrats mitjançant programes de manteniment preventiu, es per això que es important que el client ens comuniqui possibles canvis que desitgi efectuar, o avisar-nos de futures situacions de gran consum que poden afectar al rendiment de la maquina (campanyes de mailing, televisives, revistes, etc).

A continuació li enumerem uns consells per a que el servidor mantingui el màxim rendiment:

  • No realitzar enviaments de correu de forma massiva: Contactar amb el nostre departament tècnic per a revisar la viabilitat de fer mailings i optar per un mètode que no perjudiqui a la resta d'usuaris, com per exemple utilitzar horaris nocturns, fraccionar els enviaments, etc.
  • Ús de scripts abusius: Evitar en tot moment l'ús d'scripts que puguin realitzar grans consums en el servidor i que puguin afectar al rendiment de la maquina.
  • Campanyes: Es habitual que en moments puntuals o durant petits períodes de temps, un allotjaments pugui tenir moltes visites degut a que es publica per televisió o per altres medis. En cas de que vostè vagi a publicar una campanya, contacti amb els nostres tècnics per a queavaluïn el impacte sobre el seu servidor i si es l'adequat per a funcionar correctament.

Es important conèixer les limitacions inicials que s'estableixen en el seu servidor quan s'inicia la creació d'allotjaments. Els valors de mes importància que s'estableixen per defecte son els següents:

  • Bases de dades (MySQL): Es permet fins a un màxim de 15 connexions simultànies.
  • Web (Apache): Es permet fins a un màxim de 150 sol·licituds concurrents simultànies.
  • Quota correu: Es permet fins un màxim de 10 GB per a cada compte de correu.

En cas que necessiti incrementar o reduir aquests valors o d'altres, contacti amb el nostre servei tècnic.

Per a controlar el rendiment del seu servidor dedicat, tingui present els següents punts:

  • Control de consum: Els allotjaments que es creen en els nostres servidors dedicats administrats, tenen configurats per defecte uns valors per a controlar el consum excessiu per part de qualsevol d'ells. D'aquesta forma, podem evitar que un consum excessiu d'algun d'ells pugui perjudicar la resta.
  • Canvis en la configuració: Si vostè desitja canviar valors o paràmetres de la configuració del servidor, tindrà que posar-se en contacte amb els nostres tècnics per a que valorin en el seu moment la viabilitat de aquests canvis.