Les gràfiques de hardware li permeten visualitzar l'estat del seu servidor. A través de les gràfiques podrà visualitzar els següents paràmetres:

Gràfiques del sistema

Ús de CPU: representa el % d'ús de la CPU. Cada core de processament són 100%. Per exemple, un servidor quad core dual CPU tindrà un índex de 800%.

fig09.png

 • system : % utilitzat pel sistema.
 • interrput: % d'interrupcions de la CPU.
 • user: % utilitzat pels usuaris del sistema.
 • nice: % de processos users de baixa prioritat.
 • idle: % "lliure" o no utilitzat de la cpu.

 

Càrrega de CPU: mitjana del temps de càrrega de la CPU.

fig10.png

Ús de memòria: mostra quins usos se li dóna a la memòria.

fig11.png

 • active: memòria utilitzada.
 • inactive: memòria no utilitzada.
 • wired: memòria amb un ús fix pel kernel del sistema.
 • buffers: memòria utilitzada pels buffers del sistema.
 • cache: memòria inactiva que manté l'antic contingut, que pot ser immediatament rescatat per al mateix ús.
 • free: memòria lliure, és a dir, la que no està assignada a res.

 

Gràfiques del servei web

Hits: mostra els accesos web que ha tingut el servidor en el moment de la captura del valor.

fig12.png

Processos: nombre de processos apache que corren en el servidor. Es divideixen entre els processos que ja estan corrent i els que estan preparats per començar a córrer però es troben esperant una petició de connexió.

fig13.png

Volum: el tràfic que hi ha hagut pel port 80 en el moment de la captura del valor.

fig14.png

Gràfiques de disc

Ús del sistema de fitxers: és el % del disc ocupat per les diferents particions del sistema.

fig15.png

Gràfiques del servei de correu

Cues de correu: gràfica que monitoritza la cua de correus del postfix.

fig19.png

 • active: correus que estan sent entregats.
 • deferred: correus que encara no han pogut ser entregats i que s'intentarà entregar més tard.
 • maildrop: correus locals (els enviats pel sistema i sendmail).
 • incoming: correus que han arribat i han estat processats a les seves respectives bústies.
 • corrupt: correus que no tenen un format correcte i no han pogut ser processats.
 • held: correus "congelats" que estan a la cua però no són entregats.

Gráfiques de processos

Nombre de processos: tal com indica el títol, fa referència al nombre de processos que s'estan executant al servidor.

fig17.png

VMStats: gràfica que desgrana el nombre de processos que s'estan executant.

fig18.png

 • running: núm. de processos que estan corrent de manera activa.
 • diskwait: núm. de processos que estan esperant activitat de disc.
 • pagewait: núm. de processos que estan esperant que s'accedeixi a una pàgina.
 • sleep: núm. de processos que estan esperant algun esdeveniment.

Gràfiques de Sensors

Temperatures del disc dur: gràfica que monitoritza la temperatura del disc dur.

GraficaSensorDedicat.png

 • ad4: gràfica del disc de temperatura del primer disc.
 • ad6: gràfica del disc de temperatura del segon disc.