A l'apartat "Control de transferència", dins el nostre Multihost, podem gestionar la transferència assignada als nostres allotjaments del servei Multihost.


 

1.-Control de transferència individual

El primer apartat que tenim, permet activar o desactivar el control de transferència individual. 


  • Activar control individual: amb aquesta opció activada podem gestionar el control de transferència de manera individual per a cada allotjament.
  • Desactivar control individual: si desactivem el control individual, la transferència es comptabilitzarà de manera global per a tot el servidor.

 

2.-Informació de la transferència

En aquest apartat se'ns mostra la gràfica del consum de transferència. La informació serà diferent si està actiu el control individual. 

Amb el control individual actiu ens apareix la transferència assignada als allotjaments i la total consumida.


 

Amb el control individual inactiu ens mostra només el consum total de transferència.

 

3.-Llistat dels allotjaments del servidor

Amb el control individual actiu ens apareix el llistat dels allotjaments creats al servidor i podem assignar la transferència que vulguem a cada allotjament.


 

En la informació se'ns mostra la transferència consumida, la transferència assignada i si està habilitada, o no, l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de la transferència.

Si polsem la icona GestionarAlojamiento-IconoE.png, podem editar la transferència assignada i l'opció de desactivar l'allotjament en superar el 110% de transferència.Si polsem la icona GestionarAlojamiento-IconoG.png, accedim al panell de control de l'allotjament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.