Per renovar el servei del Multihost, accedim al nostre Multihost dins el Panell de control de CDmon.

A l'apartat d'informació del servei tenim les diferents opcions per gestionar el Multihost. A la part superior dreta tenim la data de caducitat del servei.


 

Polsem "Renovar" i s'afegeix el nostre Multihost al carro. 

Per defecte, ens indica període anual, però el podem modificar a trimestral o semestral segons les nostres necessitats. Un cop hem revisat les dades de renovació, polsem "Pas següent".
 

En aquesta pantalla ens pregunta amb quin usuari volem associar la renovació del Multihost. Per defecte, marca l'usuari amb el qual hem accedit al Panell de control, però podem enllaçar-ho a un altre client o bé un de nou. Polsem "Continuar" per seguir amb el procés de renovació.

 

Mètode de pagament

 

Hem de seleccionar una forma de pagament, ingrés/transferència o targeta Visa/Mastercad, rebut o Paypal. Si escollim ingrés/transferència ens apareixen les dades del nostre compte bancari on podem realitzar l'ingrés. Si escollim targeta visa o mastercard, ens apareix la passarel·la de pagament per targeta del banc que ens dóna aquest servei. Si escollim el Rebut, segons la periodicitat que hàgim seleccionat, CDmon ens girarà un rebut bancari amb la quantitat corresponent, i es farà la renovació automàtica. Si escollim Paypal, els pagaments Paypal tenen un recàrrec de l'1,8 % + 0,35 €, que corresponen a la diferència de tasses Paypal respecte als pagaments amb targetes Visa/MasterCard.

Un cop escollit el mètode de pagament, hem de llegir i acceptar les condicions de contractació per continuar amb el procés.


Dades de facturació

Quan estiguin totes les dades introduïdes, polsem "Pas Següent". Ens mostra la pantalla amb les dades de renovació, dades de facturació i forma de pagament. 

En aquest punt podem modificar les dades. En el cas que la informació sigui correcta, polsem "Finalitzar Comanda".

Depèn de la forma de pagament que hàgim escollit, ens portarà a la pàgina per realitzar el desemborsament de l'import de la comanda.

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.