Per gestionar els allotjaments del servei Multihost, accedim al "Multihost" des del Panell de control de CDmon i polsem sobre l'opció "Gestionar allotjaments".

MULTI_CAT.png

 

1.-Llistat bàsic dels allotjaments

Per defecte apareix el llistat bàsic dels allotjaments creats al Multihost.

MULTI_GEST_CAT.png

 

Mitjançant el camp desplegable podem realitzar les següents operacions:

MULTI_GEST_CAT_2.png

  • Gestionar: amb aquesta opció, anem al Panell de control de l'allotjament web del domini.
  • Modificar dades: accedim a un formulari on podem modificar les característiques de l'allotjament web.
  • Desactivar: desactiva l'allotjament web temporalment i manté la configuració dels comptes i el contingut dels FTP's
  • Reactivar: activa un allotjament web que està desactivat.
  • Eliminar: elimina l'allotjament web del servei multihost. Esborra les configuracions i el contingut del FTP.

 

2.-Llistat estès dels allotjaments

Si polsem el desplegable del llistat, podem seleccionar el llistat estès.

MULTI_GEST_CAT_3.png

 

Amb el llistat estès dels allotjaments podem gestionar els allotjaments observant les característiques utilitzades per a cada un d'ells.

MULTI_GEST_CAT_4.png

Amb la iconaGestionarAlojamiento-IconoE.png podem editar les dades de l'allotjament. Amb la iconaGestionarAlojamiento-IconoG.png accedim al panell de gestió de l'allotjament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.