Per gestionar els allotjaments del servei Multihost, accedim al "Multihost" des del Panell de control de CDmon i polsem sobre l'opció "Informació del servei".


 

1.-Llistat bàsic dels allotjaments

Per defecte apareix l'informació dels allotjaments creats al Multihost.


 

 

Mitjançant el llistat de allotjaments, es pot gestionar un a un cada hosting clicant sobre cadascún:Si accedim a la gestió genèrica del Multihost, també es poden aplicar les següents accions des d'aquest:

  • Gestionar: amb aquesta opció, anem al Panell de control de l'allotjament web del domini.
  • Modificar dades: accedim a un formulari on podem modificar les característiques de l'allotjament web.
  • Desactivar: desactiva l'allotjament web temporalment i manté la configuració dels comptes i el contingut dels FTP's
  • Eliminar: elimina l'allotjament web del servei multihost. Esborra les configuracions i el contingut del FTP.

 

2.-Llistat estès dels allotjaments

Si polsem el desplegable del llistat, podem seleccionar el llistat de consumits.


 

Amb el llistat de consum dels allotjaments podem gestionar els allotjaments observant les característiques utilitzades per a cada un d'ells.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.