El Micropla és un allotjament gratuït que es pot activar amb cada domini que contractis. Funciona com qualsevol altre pla d'allotjament amb les seves característiques pròpies.

A continuació detallem els passos per activar l'allotjament gratuït Micropla:


1.- Accedeix a la gestió de l'allotjament des del "Llistat bàsic de serveis" prement en l'opció DOMINI.2.- En la pantalla de gestió del domini prem en una de les dues opcions anomenades Activar Micropla per activar l'allotjament gratuït.
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.