Prement "Modificar dades de contacte" accedirem als formularis per modificar les dades de contacte del domini.

Modificar_contactes.jpeg

Des d'aquesta secció podem modificar les dades del contacte del propietari, contacte administratiu, contacte tècnic i contacte de pagament:

  • Dades del propietari: aquí apareixen les dades administratives necessàries a l'hora de reclamar algun tipus d'irregularitat. Autentifica el propietari real del domini.
  • Dades del contacte administratiu: el correu electrònic que es faciliti en aquest contacte serà el que rebrà totesles notificacions del domini, tant les notificacions de pagament com qualsevol tipus de notificació administrativa, com per exemple quan el domini està a punt de caducar.
  • Dades del contacte de pagament: aquestes són les dades amb què es fan les factures dels dominis. És molt important tenir les dades d'aquest contacte ben configurades per poder tenir una factura vàlida del pagament realitzat pel domini.
  • Dades del contacte tècnic: aquestes són les dades menys utilitzades del domini, però han d'estar correctament configurades per tal d'evitar possibles furts o confusions.

A la imatge següent podem visualitzar el formulari per a la modificació de les dades d'un domini .com. Si el que volem és modificar els contactes individualment, premerem la pestanya del contacte.

 

modificacontactescat.png

Podrem copiar les dades d'un altre contacte, seleccionant-lo des del camp desplegable "fer servir les dades del:"

Un cop modificades les dades, premerem el botó Guardar els canvis per fer efectius els canvis.