Quan un domini regional se sol·licita amb l'AUTH CODE correcte, la transferència no s'ha d'aprovar pel contacte administratiu. Si l'AUTH CODE que ens heu facilitat és correcte, al cap d'unes hores rebreu un correu electrònic en el qual se us informa que la transferència s'ha completat amb èxit. Així l'aprovació de la transferència d'un regional es fa efectiva al cap d'unes hores sense realitzar cap operació.