Per saber quin és el correu associat a l'identificador del contacte administratiu del domini, heu de dirigir-vos a www.dominios.es. Hem d'introduir el nom del domini .es per localitzar en el camp de text i fer clic en el botó Busca tu dominio.Clicarem a "Ver datos" i complimentarem el catpcha:Podeu localitzar l'adreça assignada a l'identificador del contacte administratiu del domini com es mostra en aquesta imatge.