Perquè un domini TLD sigui transferit des d'un altre registrador cap a CDmon cal sol·licitar la transferència des de la pàgina de transferències de dominis a CDmon una vegada s'han complert els requisits. Hem distingit dues maneres diferents de sol·licitar la transferència, podeu utilitzar la que més us convingui:

Una vegada hagueu sol·licitat la vostra transferència de domini .tel a CDmon.com i la petició s'hagi processat, haureu d'acceptar la transferència.