Per accedir a la llista de Dominis registrats podem fer-ho des de la icona Dominis registrats. També s'hi pot accedir des del menú de l'esquerra.

Des de la llista de dominis registrats podreu gestionar els vostres dominis de manera clara i eficaç.

llistat_dominis1.png

Filtrar dominis segons cerca: desplegant el camp desplegable podreu seleccionar diferents criteris per realitzar una cerca més acurada. Seleccioneu l'adequada en funció de les vostres necessitats. Podrà desplegar opcions de filtrat desplegant el botó "més opcions"

llistat_dominis2.png

Una vegada desplegat el botó "més opcions..." podrà llistar de forma ràpida i eficaç els dominis que es trobin segons el seu estat, atributs o extensió

llistat_dominis3.png
Per Estat
 • Actius: es llistaràn els dominis que es trobin actius
 • Caducat: es llistaràn els dominis que es trobin caducats
 • Caduquen en 30 dies: es llistaran els dominis que expiraran en els 30 dies següents a partir de la data en què es realitza la consulta.
 • Caduquen en 60 dies: es llistaran els dominis que expiraran en els 60 dies següents a partir de la data en què es realitza la consulta.
 • Caduquen en 90 dies: es llistaran els dominis que expiraran en els 90 dies següents a partir de la data en què es realitza la consulta.
 • En transferència: es llistaràn els dominis que es trobin en transferència
 • Red.Period****: es llistaràn els dominis que es trobin en període de càstig
Per Atributs
 • Bloquejats: es llistaran els dominis que es troben bloquejats.
 • No bloquejats: es llistaran els dominis que es troben desbloquejats.
 • Whois privat: es llistaràn els dominis els quals tenen el whois privat activat.
 • No whois privat: es llistaràn els dominis els quals no tenen activat el whois privat.
 • Avisos: es llistaràn els dominis els quals tenen els avisos de caducitat activats.
 • No avisos: es llistaràn els dominis els quals tenen els avisos de caducitat activats.
 • Ren. automàtica: es llistaràn els dominis que tinguin la renovació automàtica activada.
 • No ren. automàtica: es llistaràn els dominis que no tinguin la renovació automàtica activada.

Per Extensió

 • Es llistaràn els dominis segons l'extensió seleccionada: asia, be, biz, cat, cc, co.uk, com, com.es, de, es, eu, info, me, mobi, name, net, nl, nom.es, org, org.es, pro, tel, tv, ws, xxx

Polsant sobre les lletres, es mostaràn els dominis registrats que comencin per la lletra polsada

 llistat_dominis4.png

El llistat de dominis registrats es composen dels seguents camps:

 llistat_dominis5.png

 • Nom: el nom del domini
 • Estat: es mostrarà els possibles estats del domini. Actiu per els dominis .es i .eu o bloquejat/desbloquejat per a la resta d'extensions. Renovable, si està caducat però pot esser renovat amb la tarifa habitual o Caducat, si es troba en període de càstig, amb lo que tindrà un cost addicional. En el cas de que els dominis .eu, l'estat renovable entrarà 60 dies abans de la seva caducitat, ja que aquests, quan caduquen, entren directament en el període de càstig.
 • Caducitat: la data en la que caduca el domini
 • Acció: polsant en el botó gestionar (eines) accedirem al panell de control de cada domini
 • Atributs: es mostrarà 3 icones en que el seu significat es: bloquejar/desbloquejar domini, activar/desactivar whois privat i activar/desactivar renovació automàtica. Segons el resultat que tingui cada icona, aquest indicarà el seu estat: ressaltat activat, no ressaltat no activat
 • Descarregar en format CSV: podrem descarregar el llistat actual en format de fulla de càlcul compatible amb Excel u Open Office. SI necessitem realitzar operacions que afectin a més d'un domini, podem fer us de les "Operacions múltiples".
Seleccionant els dominis a través del "checkbox", marcarem els dominis que desitgem modificar massivament. Les operacions que podem realitzar son les següents:

 llistat_dominis6.png

 • Modificar contactes: podrem notificar les dades dels contactes dels dominis
 • Bloquejar / Desbloquejar dominis: podrà bloquejar / desbloquejar els dominis que hagi sel.leccionat de forma massiva. Rebrà una notificació per email confirmant el canvi d'estat.
 • Activar / desactivar WHOIS privat: podrem activar / desactivar la privacitat de les dades del whois dels dominis TLDs se-leccionats (.com, .net, .org, .info, .biz).
 • Activar / desactivar renovació automàtica: si som usuaris de un "Saldo" podrem activar la renovació automàtica dels nostres dominis.
 • Renovar dominis: podrà afegir tots els dominis seleccionats al carro de renovacions
 • Modificar servidors DNS: podrem modificar els servidors DNS de tots els dominis, recordi que els servidors actuals serà substituïts per els nous que posem. Una vegada realitzat el canvi, rebrà una notificació per email confirmant el canvi.
 • Transferir a altres usuaris de CDmon: podrà transferir a altres usuaris tots el dominis que hagi sel-leccionat