Per modificar els servidors DNS, accedim a la gestió del domini a través de "Llistat de dominis" i premem  "Gestionar" sobre el qual volem fer la modificació.

dominis-modificarServidors-modificarServidorsDNS.jpg
A l'apartat de Gestió premem "Gestionar servidors".

 dominis-modificarServidors-gestionarServidors.jpg

Ens apareix la següent pantalla on podem modificar els servidors DNS assignats al nostre domini i premem  "Guardar dades".

 dominis-modificarServidors-seleccionarServidors.jpg

També podem establir directament els servidors DNS de CDmon seleccionant "Assignar els DNS de CDmon".

 dominis-modificarServidors-seleccionarServidorsCDmon.jpg

Ens podem trobar que en introduir els servidors DNS no puguin ser actualitzats, en aquest cas es mostrarà un error que dependrà de cada cas. Els possibles missatges d'error són els següents:

  • El servidor DNS introduït no pot contenir el caràcter guionet ( - ): un domini no pot començar ni finalitzar amb un guionet.
  • El servidor DNS introduït té caràcters no vàlids: no es permet introduir servidors DNS amb caràcters no vàlids, com per exemple # & ! () ?¿, etc.
  • El servidor DNS que ha introduït no existeix. Haureu de crear-lo primer com a delegació/host del domini: no està permès introduir un servidor DNS que no hagi estat creat prèviament com a delegació del domini.
  • Mínim dos servidors DNS: el nombre mínim de servidors DNS que es poden utilitzar en un domini és dos. Si hem introduït més de dos i ens apareix aquest missatge, hem de verificar que no haguem introduït servidors duplicats.
  • Cap dels servidors no és nou: estem introduint els mateixos servidors que estan assignats al domini.
  • El servidor DNS introduït no pot ser nul: el camp de servidors està buit, hem d'introduir els servidors DNS que volem assignar i prémer "Desar dades".
  • No ha estat possible realitzar el canvi. Per favor, intenteu-ho més tard o contacteu amb nosaltres: aquest error pot ser mostrat en diferents contextos.  Hem de contactar amb CDmon per analitzar-ho.