Us expliquem a continuació com tornar a processar la sol·licitud de transferència en funció de l'extensió del domini:

 • Dominis .com, .net, .org, .info, .mobi, .tel, .cat, .tv, .cc, .biz, .name, .ws, .me, .asia
 • Dominis .es, .com.es, .nom.es, .org.es
 • Dominis .eu


Dominis .com, .net, .org, .info, .mobi, .tel, .cat, .tv, .cc, .biz, .name, .ws, .me, .asia

La transferència d'un domini pot quedar pendent pel següent:

 • Hi ha hagut un error en el procés perquè el domini no compleix algun dels requisits:
 • El procés s'ha cancel·lat:
  • Han passat els 5 dies preestablerts sense que el contacte administratiu del domini hagi acceptat la transferència, prement l'enllaç del missatge d'acceptació que se li envia quan fa la sol·licitud.
  • El registrador actual ha cancel·lat la petició.
  • cdmon ha cancel·lat la petició.

En aquesta situació, es pot accedir al panell "Gestionar transferència del domini" que trobaràs en el "Llistat de dominis" en l'opció "Gestionar" del domini en transferència i prémer en Reprocessar transferència, perquè s'iniciï de nou el procés i es torni a enviar el missatge per a l'acceptació de la transferència a l'adreça del contacte administratiu del domini.Notes:

 • En cas que hi hagi hagut un error en el domini per Auth Code incorrecte, es podrà inserir un nou Auth Code des de la pantalla de transferències, abans de reprocessar la petició.
 • Si no s'ha acceptat el missatge de sol·licitud de transferència perquè no tens accés a l'adreça a la qual s'ha enviat el missatge, hauríes de modificar l'adreça del contacte administratiu en el teu proveïdor actual i, una vegada fet el canvi, reprocessar la transferència.


Dominis .es, .com.es, .nom.es, .org.es

La transferència d'un domini pot quedar pendent perquè s'hagi cancel·lat el procés a causa d'alguna de les situacions següents:

 • Han passat els 10 dies preestablerts sense que el contacte administratiu del domini hagi acceptat la transferència, prement l'enllaç del missatge d'acceptació que s'envia en fer la sol·licitud.
 • Hi ha hagut un error en la sol·licitud.

En aquesta situació, es pot accedir al panell "Gestionar transferència del domini" que trobaràs en el "Llistat de dominis" en l'opció "Gestionar" del domini en transferència i prémer en Reprocessar transferència, perquè s'iniciï de nou el procés i es torni a enviar el missatge per a l'acceptació de la transferència a l'adreça del contacte administratiu del domini.Nota:

Si no s'ha acceptat el missatge de sol·licitud de transferència perquè no tens accés a l'adreça a la qual s'ha enviat el missatge, hauríes de modificar l'adreça del contacte administratiu en el teu proveïdor actual i, una vegada fet el canvi, reprocessar la transferència.


Dominis .eu

La transferència d'un domini pot quedar pendent pel següent:

 • Hi ha hagut un error en el procés perquè el domini té un Auth Code incorrecte. (Com obtenir l'Auth Code d'un domini .eu.)
 • El procés s'ha cancel·lat:
  • El registrador actual ha cancel·lat la petició.
  • cdmon ha cancel·lat la petició.
  • Hi ha hagut un error en la sol·licitud.

 

En aquesta situació, es pot accedir al panell "Gestionar transferència del domini" i prmer Reprocessar transferència perquè s'iniciï de nou el procés.

En cas que hi hagi hagut un error en el domini per Auth Code incorrecte, es podrà inserir un nou Auth Code des de la pantalla de transferències, abans de reprocessar la petició.Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.